NRK Meny
Normal

Nesbuene viktig for sjukehuset i Kongsvinger

Pasientene fra Nes utgjør over 15 prosent av sengepasientene til sjukehuset i Kongsvinger. Dermed er de viktige for flere av funksjonene som sjukehuset har i dag.

Sykehuset i Kongsvinger
Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Det kommer fram i en rapport som skal presenteres for styret i Sykehuset Innlandet i dag. I februar i fjor satte Helse Sør-Øst ned en arbeidsgruppe som skulle finne ut hva slags konsekvenser det får hvis alle pasientene fra Nes kommune blir overført til Akershus universitetssykehus (Ahus).

Dagny Sjaatil

Dagny Sjaatil, divisjonsdirektør ved sjukehuset i Kongsvinger.

Foto: Halvor Mykleby / NRK

– Pasientene fra Nes er en viktig del av grunnlaget for driften av akuttfunksjonen og fødetilbudet ved sjukehuset i Kongsvinger, sier divisjonsdirektør ved sjukehuset, Dagny Sjaatil.

Delt mellom to sjukehus

Pasientene fra Nes blir i dag delt mellom to sjukehus. Sjukehuset i Kongsvinger har ansvaret for akuttfunksjonen, indremedisin og fødetilbudet, mens Ahus har ansvaret for pasienter innen rus og psykiatri. Ordningen begynte i 2000, da planleggingen av ombyggingen av Ahus ble satt i gang.

Nesbuene viktig for sjukehuset

Erlend Grønningen, tillitsvalg for overlegene ved sjukehuset i Kongsvinger.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

– Sjukehuset i Kongsvinger har fungert uten pasientene fra Nes tidligere, men hvis vi mister pasientene nå, vil det få dramatiske konsekvenser for budsjettene våre. Da blir det færre sengeposter, og med det færre ansatte for å få budsjettet i balanse, sier Erlend Grønningen, tillitsvalgt for overlegene ved sjukehuset i Kongsvinger.

I rapporten kommer det fram at det eventuelt forsvinner ni pleiestillinger ved medisinsk sengepost på grunn mindre behov for sengeposter. To færre spesialsykepleiere ved kreftenheten, to til fire færre ansatte ved kirurgisk sengepost, ni færre pleiestillinger ved Indremedisin og to til fire ansatte ved kirurgisk sengepost. Til sammen dreier dette seg om nesten 30 stillinger.

Mangel på senger

Ved Ahus kan det ifølge rapporten bli problemer å ta imot flere pasienter fra Nes på grunn av mangel på sengeposter.

Politikerne i Nes er enige om at det beste ville ha vært om alle pasientene fra Nes kunne bruke Ahus.

– Vi må gjøre alt dobbelt ved at vi har to sjukehus å forholde oss til. Delte løsninger er ressurskrevende. De politiske partiene i Nes er enige om at vi ønsker at Ahus skal være vårt sjukehus, sier ordfører i NES, Oddmar Bekkerud.

Tar tid før avklaring

Divisjonsdirektøren i Kongsvinger tror det blir lenge til det kommer en avgjørelse fordi det er mange pågående prosesser som er av betydning for saken. Blant annet har Sykehuset Innlandet vedtatt at det skal ses nærmere på om sjukehuset i Kongsvinger skal tilhøre Sykehuset Innlandet, som i dag, eller Ahus.

– Vi avventer hva Helse Sør-Øst kommer fram til. Det er de som må godkjenne denne utredningen om tilhørigheten før den kan settes i gang, sier Sjaatil.