NRK Meny
Normal

Trolig ingen Sponsorlink-rettssak i år

Slik tidsskjemaet ser ut nå, vil en eventuell anke i Sponsorlink-saken neppe komme opp i år.

Rettssal

Det er foreløpig ikke klart når en eventuell ankesak kommer opp i lagmannsretten.

Foto: NRK HEDMARK OG OPPLAND / NRK

Et ektepar fra Løten, som er hovedeiere av reiseselskapet Sponsorlink, ble i vår blant annet dømt for medvirkning til skattejuks som ga kunder i Sponsorlink skattemessig fordeler.

Kari H. Stuan ble dømt til tre år og to måneders fengsel, hvorav to år betinget, mens Ivar Stuan ble dømt til to år og ti måneders fengsel, hvorav ett år og ti måneder betinget.

Anket på alle punkter

Richard Røed

Politiadvokat Richard Røed under rettssaken i tingretten.

Foto: Linda Vespestad / NRK

Begge anket dommen fra tingretten over saksbehandling, skyldspørsmål og straffeutmåling.

Hvis saken skal opp i lagmannsretten blir dette trolig ikke i år. På grunn av ferieavvikling har påtalemyndigheten bedt lagmannsretten om utsettelse på tilsvar til anken.

– Påtalemyndigheten har fått utsettelse til midten av september til å kommentere anken til de dømte. Etter det skal lagmannsretten vurdere anken i sin helhet, sier politiadvokat Richard Røed til NRK.

Flere alternativer

Det er ingen automatikk i at dommer som blir anket til lagmannsretten skal behandles der.

– Lagmannsretten står fritt til å vurdere om tingrettens dom skal bestå, om den skal oppheves og gå i tingretten på nytt eller om de skal behandle deler av eller hele dommen i lagmannsretten.

Ekteparet måtte vente fem år før saken kom opp for retten første gang, og må trolig vente enda en stund før en eventuell ny rettssak.

Det har foreløpig ikke lyktes NRK å få tak i ekteparets advokat for en kommentar.

Kjendisadvokat overtar forsvaret i Stuan-saken