Nektet flyktninger adgang

 • Likestillingsombudet beroliget

  Likestillings- og diskrimineringsombudet avslutter saken mot Nissegården hytter og aktiviteter i Lom. En gruppe flyktninger ble nektet adgang til parken i sommer, noe som fikk ombud Hanne Bjurstrøm til å kreve en forklaring fra eierene. Bjurstrøm sier til GD at hun nå er beroliget og at eierne hevder de aldri har ment at flyktninger ikke er velkomne.

  Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.
  Foto: Anders Ulvolden / NRK
 • Nissegården er anmeldt

  Nissegården aktivitetssenter i Lom er anmeldt til politiet etter at de sa nei til besøk av en gruppe flyktninger, skriver VG. Det var flyktningtjenesten i Skjåk som fikk avslag på sitt ønske om å besøke gården med 50 flyktninger. Daglig leder på Nissegården, Grete Madsen, sier de er misforstått og at avslaget handlet om plassmangel og ikke at de var flyktninger.

 • Ombud vil se på Nissegård-nei

  Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm vil se nærmere på vedtaket som turistbedriften Nissegården i Lom har tatt om å si nei til flyktninger, melder GD. På generelt grunnlag sier hun at nektelse av varer og tjenester på grunn av etnisitet eller nasjonal opprinnelse er straffbart. Hun avventer nå en klagesaksbehandling der begge parter kommer til orde.