NRK Meny
Normal

Nei til privat barnevernshjem

Fagteamet for barnevern i Oppland vil si nei til de kommunene i fylket som vil sende barn til den nye institusjonen i Søndre Land.

Marion Stende
Foto: Dag kessel / NRK

Solhaugen Miljøhjem i Lunner planlegger en ny stor institusjon på Grimebakken i Søndre Land med 20 plasser for ungdom og 100 arbeidsplasser.

Men leder for fagteamet i Oppland, Marion Stende, sier at hun er imot privat barnevern.

- Innsynet er mindre i private institusjoner. Jeg vil ikke umiddelbart plassere barn der, sier Stende.

Denne uttalelsen setter nok en gang søkelyset på private barnevernsinstitusjoner. Det er nemlig fagtemaet innenfor Barne-, ungdoms-, og familieetaten i Oppland som sitter på nøkkelen til hvor barnevernsbarna skal plasseres.

Imot privat barnevern

Når en kommune trenger en institusjonsplass innenfor barnevernet, må de sende søknad til fagteamet, som bestemmer hvor barnet skal plasseres.

Leder Marion Stende er prinsipielt imot privat barnevern, og sier at hun vil si nei til plassering på Grimebakken.

- Jeg vil ikke umiddelbart gå inn for å plassere barn i det systemet. Jeg er opptatt av å bruke de offentlige institusjonene vi har. I Oppland har vi heller ingen tradisjon for å bruke private tilbud, sier Stende.

Reidar Eriksen
Foto: Dag Kessel / NRK

Sterke reaksjoner

Uttalelsen fra Stende har ført til sterke reaksjoner. Eier av Solhaugen Miljøhjem, Åge Strand, sier at det offentlige gjennom flere tiår har vist de ikke har lykkes på viktige felter innenfor barnevernet, og at de private er et viktig supplement.

Han mener likevel at på Grimebakken vil klare seg uten barneverns-barn fra Oppland, fordi de vil kunne få barn fra andre deler av Norge og voksne med rusmiddel-problemer.

Ordfører i Søndre Land, Reidar Eriksen, deler kritikken, og mener flere tiårs erfaringer beviser at Strand og Solhaugen har lykkes.

- Jeg lurer på om hun vet noe om tilbudet Solhaugen har. Dette er et opplegg som har pågått i flere år og mange har fått hjelp, sier Eriksen.