Nei til nytt kraftverk i Einunna

NVE vender tommelen ned for at det bygges et nytt kraftverk i Einunna i Folldal. 2700 dekar kunne blitt neddemt dersom de hadde sagt ja.

Einunndalen i Hedmark

NVE sier nei til kraftutbygging i Einunndalen i Folldal.

Foto: Joar Elgåen / NRK

Det er Glommen og Laagens Brukseierforening og Østerdalen Kraftproduksjon som har søkt om konsesjon for regulering av Markbulia og bygging av nytt Einunna kraftverk.

I det minste alternativet ville reguleringshøyden i magasinet økt med sju meter, og den totale reguleringshøyden ville blitt på 12 meter. Da ville 1200 dekar blitt neddemt.

Ved det største alternativet ville reguleringshøyden blitt 15 meter. Da ville 2700 dekar blitt neddemt.

Viktig kulturlandskap

I konsesjonssøknaden var det lagt inn tre ulike alternativer. NVE sier nei til alle.

Einunndalen ved Romsdalssetra i Hedmark.

Her er Romsdalssetra slik det ser ut i dag.

Foto: Nordøst landskapsarkitekter.
Romsdalssetra i Einunndalen i Hedmark

Her er Romsdalssetra slik det kan se ut etter en kraftutbygging.

Foto: Nordøst landskapsarkitekter

– De samlede skadene både for allmenne og private interessene er større enn fordelen ved kraftproduksjonen som kan oppnås, sier seksjonssjef Carsten Jensen i NVE.

NVE har lagt vekt på følgende når de sier nei:

  • Kulturlandskapet. Det er fortsatt aktiv setring i området.
  • Det er en rekke verdifulle plantearter i området, også rødlistearter
  • Hensynet til småskala reiseliv og friluftsliv.

– De negative konsekvensene for kulturlandskapet er for store, sier Jensen.

Glad hytteeier

– Dette betyr at den vakre Einunndalen får være i fred. Det sier en fornøyd hytteeier Hans Petter Bang. Ved det største alternativet ville dammen kommet rett ved hytta hans.

Han fryktet at utbyggerne skulle få gjennomslag, og er nå svært lettet.

Skuffelse

– Vi er skuffet, det sier Are Mobæk i Glommen og Laagens Brukseierforening.

Han mener at dette var et prosjekt som er liv laga.

– Jeg er likevel ikke overrasket. Vi har fått signaler fra NVE og andre tidligere om at dette er et prosjekt som det er delte meninger om, sier Mobæk.

NVE sender nå sin innstilling til Olje- og Energidepartementet, og saken avgjøres av Kongen i Statsråd.

– Det blir nå en politisk prosess. Der vil vi komme med våre synspunkter, sier Mobæk.