Nei til høyt kulturhus

Riksantikvaren vil ikke ha kulturhus i 13 etasjer i Hamar. Han mener høyhuset vil skjemme domkirka.

Slik vil det nye kulturhuset vise seg i synsranden

 

Derfor protesterer riksantikvaren mot kulturhusplanene. Ordfører Einar Busterud er overrasket.

- Jeg er litt forundra over at dette kommer nå. Det er tre år siden arkitektkonkurransen var ute og vi hadde mye kontakt med kulturminneavdelingene underveis. De grepene som er gjort, er gjort etter nøye diskusjon med de som skal ivareta slike ting, sier Einar Busterud.

Men riksantikvaren mener altså at et kulturhus i 13 etasjer ved Stortorget og i nærheten av domkirka vil bli skjemmende.

Hamar kulturhus på stortorget

Utkonkurrerer kirketårnet

Det er spesielt domkirkas plass i bystrukturen som blir utfordret av høyhusplanene, mener riksantikvaren.

Kulturhuset vil utkonkurrere kirketårnet fullstendig og dominere sikten inn mot byen, heter det i klagen fra riksantikvaren.

Riksantikvaren protesterer også mot at kulturhuset skal bygges over Torggata. Det vil være et skadelig inngrep i bystrukturen, mener riksantikvaren.

Må flyttes?

Protestene fra riksantikvaren kan føre til at kulturhuset må bygges et annet sted i Hamar.

Ordfører Einar Busterud sier det ikke er mulig å endre bygget som arkitektene har vunnet arkitektkonkurransen med. Dessuten er det vesentlig at det blir plass til alt som er planlagt i kulturhuset i et bygg.