NRK Meny
Normal

NAV skjerper kravene til dagpenger

Et prøveprosjekt hos NAV i Hedmark kan føre til at mottakere kan miste dagpengene sine hvis de ikke følger kravene.

NAV

SKJERPINGS: NAV strammer inn på kravene for å få dagpenger.

Foto: Hans Erik Weiby

– Hvis de ikke følger opp den aktiviteten vi har blitt enig om, så vil det få konsekvenser i form av stans av dagpenger, sier Hans Stubbe som er NAV-leder i Elverum.

Dagpenger gis til dem som er arbeidsledige eller permittert.

Det er ingen endringer i regelverket det er snakk om, men en innstramming av praksisen man har i dag, i tillegg til tettere oppfølging.

Det stilles forskjellige krav til dem som går på dagpenger:

  • De må delta må informasjonsmøter.
  • Være aktive jobbsøkere, og det må være hovedaktiviteten deres.
  • Føre en jobblogg for å dokumentere at de søker på jobber.
  • At det ikke søkes på jobber kun i nærområdet, men også ellers i Hedmark, Oppland og Akershus.

Hvis ikke de aktivitetene man har avtalt blir gjennomført, så kan det bli stopp i utbetalingene av dagpenger.

Positive resultater

Hans Stubbe

PRØVEPROSJEKT: Hans Stubbe hos NAV Elverum håper innstrammingen vil få de på dagpenger tilbake til arbeidslivet.

Foto: Linda Vespestad / NRK

– Først og fremst vil dette være positivt for den enkelte bruker, sier Stubbe, og legger til at hensikten ikke er å straffe, men tvert imot å få folk i aktivitet så snart som mulig.

– Vi vet at hvis brukerne går lenge inaktive, så er det også større sjanse for at de ikke kommer seg tilbake til arbeidslivet.

En ny lov med aktivitetsplikt for dem som mottar økonomisk sosialhjelp ble vedtatt i vår, så innstrammingen gjelder også disse. Dette vil bli fulgt opp på samme måte.

Hans Stubbe mener NAV tidligere ikke har vært flinke nok til å følge opp og stille krav og forventninger til brukerne.

Roy Carstens

POSITIV: Roy Carstens hos NAV i Ringsaker har sett positive resultater under prøveprosjektet.

Foto: privat

Elverum og Kongsvinger starter opp prøveprosjektet nå, mens NAV Ringsaker allerede har vært i gang et halvt års tid.

– Vi ser positive resultater, og brukerne har positive opplevelser, sier NAV-leder i Ringsaker, Roy Carstens som også opplever at brukerne ønsker å bli tatt på alvor.

– Og når vi stiller krav til folk, tar vi folk på alvor.

Til resten av landet

Trolig vil NAV-kontorer i hele landet følge etter når dette prøveprosjektet er ferdig i Hedmark. Fylket har tidligere erfaring med slike prøveprosjekter.

Da NAV strammet inn kravene til dem som mottar sykepenger var også Hedmark pilotfylke. Utbetalingene til sykepenger ble redusert med 82 millioner kroner under prosjektet. Dette ble godt mottatt og er nå i ferd med å bre seg over hele landet.

Onsdag 17. juni har NAV Elverum kalt inn personer som går på dagpenger til et første møte for å fortelle om kravene de nå stiller til arbeidsledige og permitterte.