Naturvernforbundet støtter ulvejakt

Miljødirektoratet sier ja til lisensfelling av ytterligere tre ulver i Hedmark og Akershus, i tillegg til de fem som er skutt tidligere. Dette er helt OK, sier Naturvernforbundet.

Thomas Cottis på nettmøte

VIL IKKE PÅKLAGE FELLINGSTILLATELSE: Leder i Naturvernforbundet i Hedmark, Thomas Cottis.

Foto: Anne Næsheim / NRK

Tillatelsen gjelder utenfor ulvesonen og angår dermed ikke direkte den pågående debatten om flokkene som er innenfor ulvesonen.

Leder i Naturvernforbundet i Hedmark, Thomas Cottis, sier at de har tillit til vurderingen i Miljødirektoratet.

– Når det er fare for at ulver utenfor sonen kan gjøre skade på beitedyr, er det vår klare holdning at disse kan felles, sier Cottis.

Han har hatt kontakt med Naturvernforbundet sentralt i dag, og sier at han har fått støtte for denne holdningen.

– Bestanden ikke i fare

I begrunnelsen fra Miljødirektoratet heter det også at «et uttak av tre ulver vurderes ikke å være til skade for bestandens overlevelse».

Dette vedtaket ikke gjelder den omdiskuterte fellingen av fire flokker innenfor ulvesonen, der regjeringen valgte å reversere rovviltnemndas vedtak om felling.

– Mye ulv i området

Erling Aas-Eng

GLAD FOR FELLINGSVEDTAK: Leder i Hedmark bondelag, Erling Aas-Eng

Foto: Hedmark Bondelag

Hedmark bondelag sier at beslutningen fra Miljødirektoratet er svært gledelig.

– Dette viser at det er mye ulv i området. Jeg understreker også at vår holdning i den andre saken, regjeringens vedtak om vern av de to flokkene, står fast, sier leder i Hedmark bondelag, Erling Aas-Eng.

– Skal vi lykkes i å få kontroll på bestanden, må det tas ut noen ynglinger innenfor ulvesonen.

Striden har ført til at medlemmene i rovviltnemnda i Hedmark trakk seg fra sine verv. Dermed har Miljødirektoratet inntil videre overtatt forvaltningen av ulv inntil ny nemnd er opprettet.

Nye ulvespor

11. januar ble det klart at sesongens lisenskvote var oppfylt fordi alle de fem tillatte ulvene var skutt. Men allerede 12. januar ble det dokumentert spor av en eller to ulver i Løten kommune utenfor ulvesonen, og bøndenes organisasjoner søkte om ytterligere felling. 14. januar ble det også påvist spor av ulv i Sør-Odal.

Dermed gjorde direktoratet en ny vurdering, «på bakgrunn av ny kunnskap», som det heter i begrunnelsen.

Selv om altså Naturvernforbundet ikke vil påklage beslutningen, er det helt opptil andre organisasjoner å eventuelt gjøre dette, og fristen er tre uker.