NRK Meny
Normal

Narkomane til bygda

Stadig fleire narkomane flyttar frå Oslo og ut på bygda. Mange av dei hamnar i Vestoppland.

Rusmisbruker
Foto: Jon Eeg / Scanpix

Det seier Harald Balke, som er fungerande leiar for etterforskningsseksjonen for Gjøvik-regionen i politiet.

Balke seier politiet ser ein tendens til at narkomane ønskjer å gøyme seg bort og hamner på Toten, Hadeland og i Valdres.

- Kanskje reknar dei med at det er mindre fokus frå politiet her, seier Balke.

Auke i beslag

I første halvdel av 2008 var det ein auke i talet på narkotikabeslag i Vestoppland samanlikna med i fjor.

Og dersom ein samanliknar Vestoppland og Gudbrandsdal politidistrikt, vart det ble gjort nesten hundre fleire beslag i Gjøvik, Valdres, Hadeland og Toten dei seks første månadane i år.

Årsaka til dette kan vera fleire, meiner Balke.Større satsing frå politiet, gjennomfart av narkomane og fleire behandlingsintitusjonar enn andre stader kan vera med på å forklare mykje.

Men tendensen han tydeleg ser, er at rusmisbrukarar frå storbyen flyttar ut på bygda.

- Vi ser at narkomane kjøper bustad og slår seg til her i området, samtidig som dei fortset den kriminelle verksemda. Dei reknar vel med at det er lettare å drive slik verksemd utanfor sentrale område.

Auke i rekruttering

Det er også inntrykket til Jack Flatvad i foreninga Gatebarnas Far.

- Dei kjem hit i staden, for her er det ikkje så ope og dei får gøymt seg litt, men dei rusar seg ikkje mindre av den grunn, seier han.

- Betyr det at det blir hardare miljø?

- Det inneber jo at det blir større rusmiljø her og større rekruttering.

SISTE NYTT FRA HEDMARK OG OPPLAND

  • Bil mot elg i Gaupen

    En bil ble kastet rundt og er totalskadet etter et sammenstøt med en elg. Politiet opplyser at føreren ikke er skadd og at dyret er dødt. Det er ingen mistanke om uforsvarlig kjøring eller rus, ifølge politiet.