NRK Meny
Normal

Naboer vil ha E6 i tunnel

Det kan bli strid om det skal bygges tunnel eller ikke når framtidig firefelts E6 gjennom Lillehammer nå planlegges.

E6 ved Vingnes, Lillehammer

Bebyggelsen ligger tett på dagens E6 på vestsiden av Lillehammer.

Foto: Erlend Moe / NRK

Karl Morten Ramberg

Karl Morten Ramberg sier naboene på Vingnes vil kjempe for E6 i tunnel.

Foto: Erlend Moe / NRK

Ny firefelts E6 forbi Lillehammer kan ligge langt fram i tid. Strekningen ligger ikke inne i Nasjonal transportplan som strekker seg fram til 2023.

Men diskusjonen om hvor den skal bygges er allerede godt i gang.

Nå har Statens vegvesen lagt fram sitt et høringsforslag som skal opp til politisk behandling i Lillehammer kommune i høst.

Mulig tunnel ved Vingnes

Vegvesenet mener E6 i hovedsak må følge dagens trasé både sør og nord for byen.

Men ved Vingnes på byens vestside skisseres det to alternativer – Enten å utvide dagens veg, eller å bygge en omtrent to kilometer lang tunnel gjennom fjellet.

Tunnelen vil i så fall komme ut ved Øyresvika på den ene siden og i en ny bru like ved dagens E6-bru.

Her kan du se forlagene Statens vegvesen har for ny E6- trasé:

Foreslått traseer ny E6 ved Vingnes
Foto: Statens vegvesen

Naboer vil bli kvitt E6-støy

Karl Morten Ramberg har bodd på Vingnes nesten hele livet, og han har sett trafikken øke siden Europaveien ble lagt hit på 1980-tallet.

– Det er så mye støy og støv her som det er. Mange hus vil bli påvirket av en utbygging til firefelts veg. Flere hus vil måtte rives. Vi som bor her vil helt klart ha det inne i fjellet, sier Ramberg.

Statens vegvesen innser at det er konfliktfylt å bygge ut dagens E6.

– Vi vil måtte fjerne en del bebyggelse og vi får store utfordringer med støyskjerming og det er komplisert å bygge veg gjennom et så trangt område, sier planleggingsleder Bjørn Hjelmstad.

– Men tunneler er så kostbare i bygging og i drift at vi mener det er riktig å vurdere de to alternativene opp mot hverandre, sier Hjelmstad.

Bjørn Hjelmstad

Planleggingsleder i Statens vegvesen, Bjørn Hjelmestad sier det er komplisert å bygge veg gjennom et så trangt område som ved Vingnes.

Foto: Erlend Moe / NRK

Vil ikke ha E6 på vestsiden av Lågen

Statens vegvesen har vurdert flere alternativer som innebærer å legge E6 på vestsiden av Gudbrandsdalslågen, men mener det ikke er grunn til å bruke mer tid på disse forslagene.

Vegvesenet har konkludert med at alternativene på vestsida er lite hensiktsmessig for den lokale trafikken på grunn av de store inngrepene som må gjøres i terrenget og av hensyn til det fredede våtmarksområdet i Lågen nord for Lillehammer.

– Ved kryssing av Lågen lenger nord berører vi mer verdifulle områder i våtmarksområdet, og det er vanskeligere for vernemyndighetene å akseptere, sier Hjelmstad i Vegvesenet.

På strekningen sør for Lillehammer, mellom Øyresvika og Vingrom, anbefaler de å legge to nye felt på østsiden av dagens trasé. Et alternativ som innebærer å flytte E6 lenger opp i dalsida mener de vil gi store terrenginngrep og bli for dyrt.

På strekningen nord for byen, mellom Høgskolen på Storhove og grensa til Øyer kommune, mener de det bør vurderes tunnel for å skåne dyrka mark og unngå store terrenginngrep.