Naboer plages av støy fra tømmerterminalen

Over 500 tog og 15.000 trailerlass med tømmer fraktes fra Norges største tømmerterminal på Kongsvinger hvert år. Og trafikken er stadig økende, til stor frustrasjon for naboene.

Arne Ivar Øvergård

Arne Ivar Øvergård, daglig leder i Stora Enso Skog.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK
Torfinn Smines

Torfinn Smines, arealplanlegger i Kongsvinger kommune.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

På grunn av det store volumet med tømmer som skal ut arbeides det døgnet rundt, syv dager i uka på tømmerterminalen.

– Vi sover ikke en hel natt med den støyen vi har fra tømmerterminalen. Vi har slutta å sove med åpne vinduer i den retningen og det støyer jevnt, sier Turid Sollien Børrud som bor like ved terminalen.

Vi snakker med henne på telefon på vei til hytta i Trysil, for det er dit hun må reise for å få fred og ro, sier hun.

– Før våknet vi bare av togskiftet klokka tre. Nå dundrer og bråker det hver natt, sier Børrud.

Viktig knutepunkt

De siste fem årene er halvparten av fabrikkene i Norge som videreforedler tømmer lagt ned. Nå går tømmeret i all hovedsak til Sverige. Tømmerterminalen i Kongsvinger blir bare viktigere og viktigere.

– Problemet er at terminalen ligger bynært og den blir presset fra alle kanter med veiutbygging, støyproblematikk for beboere og volumet vårt øker, sier Arne Ivar Øvergård som er daglig leder i Stora Enso Skog.

Terminalen i Kongsvinger er Norges største i volum og er viktig for at tømmeret fra Østerdalen og Gudbrandsdalen skal bli fraktet ut av Norge. I løpet av de tre siste årene er tømmer som går ut og inn på denne terminalen blitt tredoblet. Øvergård ønsker seg en ny terminal i Kongsvinger.

– Vi håper at vi kan begynne å utrede en omplassering av tømmerterminalen. Geografisk så ligger den helt perfekt for oss, men vi ser at vi blir presset arealmessig og støymessig, sier han.

Få alternativer

Også Kongsvinger kommune kunne tenke seg å legge terminalen bort fra sentrum. Arealplanlegger i Kongsvinger kommune, Torfinn Smines, sier at det ikke finnes gode alternativer:

– Terminalen er på cirka 80.000 kvadratmeter. Det er vanskelig å finne et så stort område nært både veg og jernbane og ikke minst nært elektrifisert jernbane.

Slik saken står nå finnes det ikke et område som er aktuell nok til en utredning for ny tømmerterminal,

Øvergård mener det må skje noe raskt før det får for store konsekvenser for naboer og næringa.

– Det er ingen kjøper som ser for seg at vi kan kjøre tømmerbiler fra Tynset eller Otta og til Värmland. Det blir for dyrt og for trafikkfarlig, sier han.

Den daglige lederen for Stora Enso Skog vil trekke inn Jernbaneverket, Kongsvinger kommune, Hedmark fylkeskommune og staten.

– Dette er en så omfattende jobb at her må alle gode krefter samarbeide. Det er helt avgjørende for skogbruket i Hedmark og Oppland i framtida at vi får til det her, sier Arne Ivar Øvergård i Store Enso Skog.