Radiomerkingen av Slettåsflokken starter i slutten av uka

Formålet er å finne ut om ulven har blitt mindre redd for mennesker. Radiomerking av flokken som har vært mest nærgående skjer først.

Ulv i Nordre Osen i Åmot

RADIOMERKES: Denne ulven ble filmet av et viltkamera satt opp på en gårdsplass i Nordre Osen i Åmot vinteren 2015. Ulver i Slettåsflokken i Trysil/Åmot og Osdalsflokken i Rendalen/Åmot skal nå radiomerkes .

Foto: Privat

Radiomerkinga starter torsdag eller fredag denne uka.

– I første omgang skal vi merke ulver i Slettåsflokken og Osdalsflokken. Det er snakk om 7–8 ulver, forteller Pål Prestrud, direktør i Statens Naturoppsyn.

Før helga ga klimaminister Vidar Helgesen ordre om å starte merking av ulv. Oppdraget er todelt. Helgesen vil finne ut om ulven har endret adferd. Om den har blitt mer nærgående og mindre redd for folk.

Overvåkinga skal også gi svar på hvor ulvene trekker når de forlater flokken. Det er Statens Naturoppsyn (SNO) som skal utføre merkinga.

– Mot slutten av uka er det varsla godt vær og gode sporingsforhold, sier Prestrud.

Det er ulvene i Slettåsflokken som holder til i Trysil og Åmot som merkes først. Det er fordi disse ulvene er mest nærgående, ifølge Miljødepartementet.

Møter motstand

Pål Prestrud

ER KLAR: Direktør i SNO, Pål Prestrud er klar til å merke ulvene.

Foto: Miljødirektoratet

Ulvene skytes med bedøvelsespiler fra helikopter og blir påsatt halsbånd med GPS-sendere.

– Vi har med oss erfarene veterinærer til å gjøre jobben, sier Prestrud.

Avgjørelsen om å radiomerke ulvene møter motstand. Flere grunneiere vil nekte helikoptre å lande på deres eiendom i protest, skriver VG i dag.

Men SNO trenger ingen tillatelse fra grunneierne for å utføre oppdraget. Så lenge det er snakk om forvaltning har de lov til å ferdes på privat grunn.

Tidligere leder i rovviltnemnda i Hedmark, Arnfinn Nergård, er skeptisk og tror ikke merkinga vil gi noe særlig ny kunnskap om ulven utover det som allerede er kjent.

– Men skal man se noe positivt i dette, så gir det en mulighet for å slå alarm dersom ulver nærmer seg beitedyr. Slik kan man unngå skade, sier Nergård.

Det var rovviltnemnda i Hedmark og nedma for Oslo, Akershus og Østfold som fattet vedtaket om å skyte 32 ulver i Hedmark. Hele nemda i Hedmark trakk seg i protest da de ble overprøvd av Helgesen.

Klar til å merke flere ulver

I første omgang er det bare Osdalsflokken og Slettåsflokken som skal merkes. Men det kan bli flere.

– Vi har bestilt flere GPS-sendere, og er beredt til nye oppdrag, sier Prestrud.

Hvor mye kommer dette til å koste?

– Det er vanskelig å si. Den største utgiften er helikopterturene. Hvor dyrt det blir avhenger av hvor raskt vi klarer å gjennomføre dette og hvor mye vi må fly med helikopter, sier Prestrud.

Etter det NRK erfarer kan det ta noen uker før ulvene er merket.