NRK Meny
Normal

Nå skal skiltreglene mykes opp

Nå kan Motormuseet på Ådalsbruk i Løten få skilte til museet sitt. Samferdselsministeren refser vegvesenet og krever at de slutter å praktisere skiltreglene så strengt.

Tor Andre Johnsen, Bjørn Monsbakken, Tom Cato Karlsen

Tor Andre Johnsen i Frp, Bjørn Monsbakken ved Ådalsbruk motormuseum og statssekretær Tom Cato Karlsen.

Foto: Arne Trolldalen

«– Håndhev skiltbestemmelsene ved veiene mer liberalt.» Det er budskapet fra samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til Statens Vegvesen.

Det betyr at det skal bli lettere for private aktører og turistattraksjoner å få sette opp skilt ved E6 og andre hovedveger.

Vegdirekoratet får refs for at de ikke har sørget for dette allerede, til tross for flere anmodninger fra ministeren.

Ber Motormuseet søke på nytt

Bjørn Monsbakken

Bjørn Monsbakken håper han nå skal få skilte til motormuseet sitt.

Foto: Stein S. Eide

Bjørn Monsbakken på Ådalsbruk motormuseum i Løten er blant dem som har revet seg i håret over at han ikke har fått lov til å skilte til museet sitt.

– Folk som skal til museet finner ikke fram. Jeg er sikker på at jeg kunne doblet omsetningen hvis jeg fikk bedre skilting, sier Monsbakken.

I dag kom statssekretær Tom Cato Karlsen og stortingsrepresentant Tor Andre Johnsen til Løten med brevet fra samferdselsministeren til Statens Vegvesen.

De kunne fortelle at dagens skiltregler ikke skal endres før en gang neste år, men at de vil at reglene skal praktiserers annerledes med en gang.

– Nå må du søke på nytt og vise til brevet. Dette museet er absolutt verdt et skilt, sa statssekretær Tom Cato Karlsen til Bjørn Monsbakken.

Urettferdig med ulik praksis

Monsbakken på Ådalsbruk motormuseum har søkt om å få sette opp turistskilter seks steder, langs rv 3 og på flere fylkesveger. Men han har altså fått avslag. Han forstår ikke logikken i at Klevfoss (også museum på Ådalsbruk) skal få ha skilter langs hovedvegen, men ikke han. Nå skal han søke på nytt.

– Etter flere anmodninger ser vi at regelverket fortsatt praktiseres strengere her enn mange andre steder, så det er på tide å rydde opp, sier Tor Andre Johnsen.

I følge Johnsen kommer det mange klager på hvordan skiltreglene blir håndhevet. I Hedmark har f.eks Magnor Glassverk, Skarnes Lekeland, motormuseet og IKEA hatt problemer med å få skilte.

– Det verste eksempelet er kanskje CC Stadion som ikke fikk sette opp parkeringsskilt engang. Så det er nødvendig å få en presisering, sier han.

Må si mer ja

I brevet fra samferdeslministeren til Vegdirektoratet og Statens Vegvesen er det altså en klar anmodning om at vegvesenet skal si mer ja og mindre nei til skiltsøknader heretter.

Statens Vegvesen region øst har ikke fått brevet ennå og vil derfor ikke kommentere saken.

Det kommer nye skiltforskrifter neste år, men samferdselsministeren vil altså at dagens regelverk skal praktiseres mer liberalt med en gang.

Les også: