Nå skal alle jenter inn på sesjon

I disse dager får 30.000 jenter varsel om sesjon. Dette er de første jentene som kan bli innkalt til tvungen førstegangstjeneste i Forsvaret.

Kvinner i Forsvaret.

KJØNNSNØYTRALT: Stortinget vedtok i oktober 2014 verneplikt for alle. Det betyr at også kvinner født i 1997 eller senere må gjennomføre førstegangstjeneste i Forsvaret.

Foto: Torgeir Haugaard/Forsvaret

Lovendringen om kvinner i Forsvaret trådte i kraft 1. januar i år. Det innebærer at alle kvinner i Norge nå er vernepliktige. Tidligere har kvinner som er kjent tjenestedyktige på sesjon og innkalt til førstegangstjeneste, hatt mulighet til å velge bort å tjenestegjøring. Det er ikke lenger mulig.

Dette er den siste skansen med ulike rettigheter mellom kjønnene som vi nå fjerner, sa forsvarsminister Ine Eriksen Søreide til NRK i oktober .

Elever ved Hamar katedralskole

USIKRE: Janett Ulvund, Caroline Lilleaker Eggle og Marit Myrvang ved Hamar katedralskole synes det er bra at alle blir vernepliktige. Men de lurer på om tjenesten er nok tilpasset kvinner.

Foto: Bjørn Opsahl / NRK

– Vet ikke om det er tilrettelagt

På Hamar katedralskole møter vi noen av de mange jentene som i disse dager får varsel om sesjon.

– Det er litt bra. For det er kanskje flere som får lyst til å være med, sier Janett Ulvund.

– Jeg synes det er bra at jenter skal være med, men jeg vet ikke om det er nok tilrettelagt, sier Caroline Lilleaker Eggle.

Jentene diskuterer seg imellom hvordan det vil bli. Det er uvant at alle nå blir innkalt til sesjon. Men samtidig – ikke alle går videre.

– De vi velger og som er gode nok for Forsvaret må vi ha inn til førstegangstjeneste. Så må de fullføre verneplikten til de er 44 år, sier oberstløytnant Petter Lysholm.

Forsvaret må velge

Og nå må Forsvaret finne ut hvem de vil ha. På første del av sesjonen skal jentene svare på en rekke spørsmål om utdanning, helse, hobbyer og interesser. Deretter blir bare 7–8000 av dem innkalt til sesjon del 2.

Kvinnelig befal

FLERE KVINNER: I dag er rundt 1000 av de 7500 som fullfører førstegangstjenesten kvinner. Snart blir det flere. Her er kvinnelige offiserer på 'Årsmøte i nettverk for kvinnelig befal' på Akershus festning i Oslo i fjor.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

– Da får de en teoritest som handler om regning, ulikhet og figurlikhet. Slik blir evnenivået deres testet. Fysisk blir de testet på utholdenhet og styrke, i tillegg har de en legeundersøkelse, sier Lysholm.

Til slutt blir trolig bare 3–4000 av jentene innkalt til ett år i Kongens klær.

– Det virker spennende, men jeg vet ikke om jeg er typen til det. Det virker veldig hardt fysisk, sier Lilleaker Eggle på Hamar.

Men den vurderingen er det ikke lenger hun selv som skal gjøre. I juli 2016 starter de første som omfattes av lovendringen sin førstegangstjeneste ​i Forsvaret. ​