NRK Meny
Normal

Nå oppretter Fylkesmannen eget mobbeteam

Mer enn 60.000 norske barn oppgir at de mobbes jevnlig. Nå kan de søke hjelp direkte hos Fylkesmannen.

Illustrasjon Mobbing

BEDRE: Endingen av opplæringsloven skal gjøre skolene bedre rustet til å oppdage og motvirke mobbing. Illustrasjonsbilde.

Foto: NRK

– Vi ønsker å formidle at vi tar dette på alvor. Vi vil prøve å garantere at elever som ikke har det trygt skal få sakene sine behandlet, sier Ingrid Bøe, utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Oppland.

Den nye mobbelova gjør at skoleansatte er pliktige å varsle om de oppdager mobbing, og skolen må reagere innen en uke. Klarer de ikke det, kan elever og foresatte melde inn saken på hjemmesidene til sin fylkesmann. Utdanningsdirektørene er kontrollorganet for skolene i sine fylker.

Dermed trenger man ikke lenger å gå gjennom rektorer, kommuner eller fylkeskommuner hvis man vil klage på behandlingen man får.

– Vi skal ikke løse sakene. Det er det skolene og kommunen som skal gjøre. Vi skal sjekke om skolene har gjort det de skal og gi veiledning. I ytterste konsekvens kan vi bøtelegge dem, forteller Bøe.

Oppretter eget mobbeteam

I Oppland opprettes det et eget mobbeteam som skal håndtere henvendelser. To jurister og to pedagoger er klare til å bistå.

– Elever og foreldre kan henvende seg direkte til oss. Hvis de føler at de ikke når frem på skolen, skal de gå til oss, sier Bøe.

Etter lovendringen 1. august har skolene såkalt aktivitetsplikt. Det betyr at de skal både undersøke og sette i gang tiltak i mobbesakaer.

Mobbeteam hos fylkesmannen i Oppland

TEAM: Bøe og Sørmo er to av fire saksbehandlere i mobbeteamet i Oppland.

Foto: Line Fosser Vogt / NRK

– Nødt til å ha en forsterket innsats mot mobbing

Høgskolelektor Ingrid Grimsmo Jørgensen ved Høgskolen i Innlandet håper barns rettssikkerhet blir styrket ved hjelp av mobbeteamet hos Fylkesmannen.

Ingrid Grimsmo Jørgensen

POSITIV: Jørgensen er positiv til opprettelsen av et eget mobbeteam.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Jeg håper at Fylkesmannen gjennom dette forsterkede teamet kan styrke barns rettssikkerhet. Det er ingen nå som kan bagatellisere eller bortforklare mobbing, sier hun.

Jørgensen forklarer at mobbing er et utbredt problem som skjer på mange arenaer og i ulike former.

– Vi er nødt til å ha en forsterket innsats mot mobbing. Det er 63.000 barn i Norge som sier de blir mobbet to til tre ganger i måneden. Dette må vi ta på alvor, det er et omfattende problem, sier hun.