Museumssammenslåing i Lillehammer

Norsk Kjøretøyhistorisk museum og Norsk Vegmuseum vil bli slått sammen. Det opplyste samferdselsminister Ketil Solvik Olsen i dag. Det sammenslåtte museet skal være på Hunderfossen nord for Lillehammer, og statsråden mener sammenslåingen vil føre til at denne delen av kulturhistoria kan bli vist fram på en bedre måte i framtida.

En gammel buss utenfor Norsk vegmuseum i Lillehammer.
Foto: Alexander Nordby / NRK