NRK Meny

Mottaket på Haslemoen legges ned

Haslemoen transittmottak legges ned, og 29 ansatte mister jobben, melder Østlendingen. UDI sier opp avtalen fordi det kommer færre asylsøkere til landet. Ordfører Lise Berger Svenkerud sier at denne nedleggelsen er svært beklagelig, og at det vil få konsekvenser for enkeltpersoner og kommuneøkonomien.

Haslemoen transittmottak
Foto: Einar Langholen Schulstad / NRK