NRK Meny
Normal

Moskus dør

Flere moskusdyr er avlivet og flere er funnet døde etter at det har brutt ut en smittsom lungebetennelse blant dyra i Lesja og Dovre.

 

Moskus på Dovre
Foto: Arne Nævra / Scanpix

Veterinærer fraråder nå folk å komme i direkte kontakt med syke eller døde moskusdyr.

Veterinærene antar at det dreier seg om en smittsom lungebetennelse, men vil ikke si noe sikkert før prøvene er analysert ved instituttet.

Nå observeres også rein og sau i området for å se om sykdommen vil spre seg til disse dyrene.

 

 

Bes melde fra

Veterinærer fra Veterinærinstituttet i Oslo var før helga inne i området sammen med oppsynsmann Jon Nørstebø for å undersøke dyra.

Sju moskus er funnet døde på Dovre i løpet av de siste fjorten dagene.

Fem dyr er funnet døde i Kjelsungdalen/Mjogsjødalen og i tillegg er det så langt funnet ett dyr i Storstyggesvånådalen og ett ved Svartberget i Grisungdalen.

I følge Veterinærinstituttet dreier det seg trolig om en smittsom lungebetennelse, men instituttet vil ikke si noe sikkert før prøver av dyrene er analysert.

Følger med reinsdyr og sau

 

Veterinær Bjørn Yttrehus har obdusert tre av dyrene.  Han mener å kunne påvise sjukdommen Pasteurellose. Dette er en sjukdom som er vanlig hos sau, storfe og reinsdyr. Hittil har den ikke vært obersvert blant moskus.

 Yttrehus fant tre av dyra på fredag. Da var to av dyra døde og et var døende. Denne ble da avlivet før de tre ble obdusert. Dyra som hittil er funnet ligger fortsatt i området. Veterinæren er ikke redd smitte fra disse.

 - Den største smittefaren er fra levende dyr som er syke, sier Yttrehus. Bakterien finnes normalt i munnhule og svelg. Når den slår ut skyldes det gjerne miljøfaktorer som gir stress.

Veterinærene vil nå følge med reinsdyr og sau i området for å se om flere kan være smittet.

Frarår kontakt

Lesja kommune vil ta kontakt med husdyreiere som benytter området til beite. Folk som oppdager syke eller døde dyr (husdyr, moskus eller rein) bes avmerke stedet og melde fra til kommunen/fjelloppsynet.

 Det frarådes å komme i direkte kontakt med syke eller døde dyr.