NRK Meny
Normal

Mor til narkodømt: – Man vil jo helst ikke varsle politiet om sitt eget barn

Hun visste at sønnen var involvert i den store narkotikasaken på Lillehammer. Men hun ringte aldri politiet.

Mor til narkotiltalt på Lillehammer ville ikke varsle politiet

- MAN BLIR NAIV: Sønnen ble involvert i narkonettverket på Lillehammer da han bare var 17 år gammel. I to år var han en av flere deltagere i et nettverk som hadde direkte kobling til det hardeste kriminelle miljøet i Norge. Moren ønsker å være anonym av hensyn til saken.

Foto: Knut Røsrud / NRK

– Det var skummelt. Og man blir naiv, jeg snakket med andre foreldre som jeg visste var i samme situasjon. Vi tenkte vel på samme måte alle sammen, at det skulle gå vel, at vi ville klare å få barna våre ut av dette.

Hun er mor til en av de sju som nylig ble dømt i den store narkosaken på Lillehammer. 100 ungdommer var siktet i saken, hovedsakelig for kjøp og bruk av hasj.

Moren sier at hun visste at sønnen misbrukte og solgte hasj. Men hun fikk seg ikke til å varsle politiet om hva sønnen drev med.

– Regnet med at han ville bli satt i fengsel

Sønnen ble involvert i narkonettverket på Lillehammer da han bare var 17 år gammel. I to år var han en av flere deltagere i et nettverk som hadde direkte kobling til det hardeste kriminelle miljøet i Norge.

En 29 år gammel mann er utpekt som hovedmannen i nettverket på Lillehammer. Nettverket handlet narkotika fra kriminelle i Oslo.

Under rettssaken i Sør-Gudbrandsdal tingrett kom det fram at den antatte hovedmannen styrte nettverket med knallhard justis som involverte pengeutpressing og bruk av grov vold og trusler.

Men selv om moren hadde en viss anelse om hva sønnen var involvert i, ville hun ikke melde fra til politiet.

– Nei, det gjør man jo helst ikke.

Men hvis det er en brann, da ringer du øyeblikkelig til brannvesenet. Hvorfor ringer du ikke øyeblikkelig til politiet hvis du vet at sønnen din gjør noe kriminelt?

– Jeg regnet med at han ville bli satt i fengsel. Og det tror jeg ikke hadde vært til hans beste. Det florerer jo av narkotika bak murene også, forklarer moren.

Mor til narkodømt

GODT FORHOLD: Moren har et nært forhold til sønnen som nå er nitten år. Hun ba ham slutte flere ganger. Han svarte at han hadde full kontroll.

Foto: Knut Røsrud / NRK

Usikker på om politiet kunne hjelpe

Moren sier også at hun er usikker på om politiet hadde kunnet hjelpe hvis hun hadde meldt fra.

– Hvis man melder fra til politiet så er det ikke sikkert at de hadde klart å håndtere alle som var involvert i dette nettverket samtidig, forklarer moren.

Hun var bekymret for at det ville føre til represalier fra personer lenger opp i narkomiljøet.

Flere ungdommer i Lillehammer-området ble utsatt for trusler fordi de angivelig hadde satt seg i narkogjeld. Noen foreldre betalte til dels store pengesummer i et forøk på å hjelpe barna.

Foreldrene til to av de sju hovedtiltalte betalte til sammen godt over en million kroner etter å ha blitt truet med represalier hvis sønnenes narkogjeld ikke ble betalt.

Allikevel mottok ikke politiet et eneste tips fra noen av de pårørende til de sju hovedtiltalte i saken.

– Vår erfaring er at terskelen for å melde fra til politiet ligger for høyt, sier Bjørn Bergundhaugen, politistasjonssjef på Lillehammer.

Han tror årsaken til at foreldre vegrer seg for å melde fra er sammensatt, men han tror mange foreldre tror barna vil bli satt i en vanskeligere situasjon hvis de melder fra til politiet enn hvis de lar være.

Bjørn Bergundhaugen

FOKUSERER PÅ FOREBYGGING: Politistasjonssjef på Lillehammer, Bjørn Bergundhaugen, sier politiet ikke er ute etter å ta ungdom, men å forebygge at de fortsetter med kriminell virksomhet.

Foto: Reidar Gregersen / NRK

– Vi ønsker ikke å «ta» ungdom

Bergundhaugen sier han har forståelse for at foreldrene prøver å ordne opp selv gjennom å ha samtaler med barna hjemme. Men hans erfaring er at dette sjelden fører fram.

Han sier politiet ikke er ute etter å «ta» ungdommen, men å forebygge at ungdommen blir involvert i kriminalitet.

– Ved å melde fra til politiet så kan våre forebyggende team gjennomføre samtaler med ungdommene uten at det kan knyttes til noen straffesak, forklarer Bergundhaugen.

Gjennom disse samtalene forøker politiet å gi ungdommene et klarere bilde av hvilke konsekvenser kriminelle handlinger kan få hvis de fortsetter.

– Jeg føler ingen skam

Moren til 19-åringen fulgte hele rettssaken for å støtte sønnen. Han må nå sone 200 timer samfunnsstraff og må betale 80 000 kroner i inndragning knytta til salget av narkotika.

Nå skal både hun og sønnen forsøke å ta fatt på hverdagen igjen.

– Jeg føler ikke at jeg har sviktet som mor noen gang. Jeg føler jeg har backet opp barna mine så godt jeg kan uansett, så jeg føler ingen skam, det gjør jeg ikke.

Ingen av foreldrene til de sju hovedtiltalte i den store narkosaken på Lillehammer varlset politiet. Politiet mener terskelen er for høy for at pårørende melder fra om kriminelle forhold.

Moren vil være anonym