Møkkete plast truer gjenvinninga

Mange lar være å rengjøre plasten før de hiver den. Store mengder plastavfall må dermed brennes i stedet for å gjenvinnes.

Tom senepsflaske

SKITTENT: Sennepsflasker som dette forurenser mye, hvis det legges sammen med plastavfall som er rengjort. Åtti av 10 nordmenn synder i større eller mindre grad når det gjelder plastavfallet.

Foto: Frode Meskau / NRK

Legger du skitten plast i plastsøpla di? I så fall er du langt fra alene om å gjøre det.

En ny undersøkelse som TNS har gjort viser at 80 prosent av Norges befolkning leverer skitten plast i innsamlingsordningen for plastemballasje. Det tilsvarer 1,8 millioner husholdninger.

Selskapet Grønt Punkt Norge sier at uvanen truer den norske gjenvinningsinnsatsen – og kommer med en sterk oppfordring.

– Vær så snill og bare legg tom plastemballasje i plastreturen. Det beste er selvsagt at du skyller vekk produktrestene eller eventuelt gir emballasjen en omgang med oppvaskbørsten. Men dersom det ikke går, er det mye bedre at du kaster den skitne emballasjen i restavfallet, sier administrerende direktør i Grønt Punkt, Jaana Røine.

Forurensingen spres lett

Tilgrising av plast

FY-FY: Denne majonesen vil sørge for at mye annet plastavfall blir forurenset. Hvis man ikke får rengjort den ordentlig anbefaler Grønt Punkt at du kaster det sammen med restavfallet.

Foto: Johnny Syversen / LOOP

Grønt Punkt Norge er et nonprofit-selskap med mål om å få alle bedrifter til å ta miljøansvar for den emballasjen de sender ut på markedet.

Hvert år leverer vi på landsbasis inn over 30.000 tonn plastemballasje, men en stor andel av den er altså tilgriset. Det merker de for eksempel på Heggvin, hovedavfallsstasjonen for selskapet Sirkula i Hamar.

– Det som er utfordringen med tilgrising av plast er at det er veldig lite som skal til før du tilgriser mye. Si at du kaster ni ting som er rent og en ting som er møkkete, når det presses sammen, så spres forurensingen over på det andre, sier Christian Lie, leder for innsamling hos Sirkula.

Han sier ketsjupflasker er et klassisk eksempel. Og Lie poengterer:

– Det er viktig å gjenvinne plasten, for den kan brukes igjen veldig mange ganger. Og du sparer veldig mye olje på å gjenvinne. En kilo gjenvunnet plast gir en kilo ny plast, men for å lage en kilo plast av olje trenger du to liter olje.

Christian Lie, Sirkula

INNSAMLINGSLEDER: Christian Lie i Sirkula sier de får mye tilgriset plastavfall til avfallsstasjonen. Han oppfordrer folk til å til å rengjøre det grundig eller kaste sammen med restavfall.

Foto: Frode Meskau / NRK

– Må bli flinkere

Gjenvinning av plast

SKOLEEKSEMPEL: Ketsjupflasker er øverst på "syndelisten", når det gjelder plastavfall som nordmenn ikke rengjører før de kaster det i søpla. Flasken bør skylles før den legges sammen med det andre plastavfallet.

Foto: Johnny Syversen / LOOP

Han presiserer imidlertid at det tross alt ikke bare er elendighet på området.

– Det er mye bra jobb som gjøres. Men vi kan alltid bli flinkere til å holde det rent, det ser vi også av stikkprøvene vi gjør. Vi må bli flinkere til å forurense mindre.

Det nærmer seg et nytt år og tiden for nyttårsforsetter. Jaana Røine i Grønt Punkt Norge håper mange nordmenn inkluderer en liten miljøinnsats på sin liste.

– Dersom alle lager et nyttårsforsett om å bli litt flinkere til å rengjøre plasten i 2018, kommer vi til å få en stor miljøgevinst.