NRK Meny
Normal

Mjøsen måtte sette på bremsene

Det ble rett og slett for mye tømmer for Mjøsen Skog, som det ikke var avsetning for, etter prima forhold i skogen tidligere i vinter. Derfor måtte bremsene settes på og sagtømmerhogsten ble kraftig redusert.

Skogsmaskiner

Flere skogsmaskiner har måttet stå etter at Mjøsen Skog har redusert sagtømmeravvirkningen.

Foto: Stine Hansen Bakkebø / NRK

20 prosent av maskinene måtte stå

Nå sier administrerende direktør i Mjøsen Skog, Erik Dahl at det etter 20. april blir normale forhold igjen. I perioden fra midten av mars fram til nå har mellom 15 og 20 prosent av skogmaskinene måtte stå stille.

Årsaken er ifølge Dahl at svært gode driftsforhold i skogen tidligere i vinter førte til stor hogstaktivitet og at salgsavtalene ble fylt tidligere enn beregnet. I tillegg har tømmermarkedet både i Øst Norge og i Midt Sverige vært mettet og det har vært vanskelig å finne nye avsetningsmuligheter. .

Mjøsen Skog har derfor i noen uker redusert sagtømmerproduksjonen til et minimum. Dette beklager Dahl ovenfor maskinlagene som jobber for Mjøsen. Nå er det tatt flere initiativer for å holde maskinlag i arbeid. Blant annet har det vært tid til tynningsarbeid og nødvendig kursing.

Normalt i Glommen

Skogsjef i Glommen Skog, Per Skaare sier at aktiviteten har vært normal i Glommens distrikt. Den siste tida har aktiviteten vært noe mindre, men det skyldes våren og begynnende teleproblemer på skogsbilveiene.