NRK Meny
Normal

Mjøsa blir varmere

De siste 40 årene har gjennomsnittstemperaturen i Norges største innsjø steget med 1,5 grader. – Det kan få konsekvenser for fiskeartene, sier forskere.

Vanntemperaturen påvirkes

MÅLING: Forskerne ved NIVA måler vanntemperaturen ved Ottestad.

Foto: Frode Meskau / NRK

– Det kryper nok ned mot null i dag, ja.

Jarl Eivind Løvik måler temperaturen i iskanten ved Ottestad på oppdrag for Norsk institutt for vannforskning (NIVA). Instituttet har målt overflatetemperaturen i Mjøsa gjennom 40 år. Fjorårets gjennomsnittstemperatur på 13,3 grader var den tredje høyeste som er registrert.

Forskere måler vanntemperaturen i Mjøsa

FORSKER: Jarl Eivind Løvik måler vanntemperaturen i Mjøsa.

Foto: Frode Meskau / NRK

– Trenden er at det har blitt varmere i løpet av de årene vi har hatt målinger. Siden midten av 1970-tallet har Mjøsa i snitt blitt 1,5 grader varmere, forteller Løvik.

Påvirker artene

Klimaendringer påvirker vanntemperaturen og det får konsekvenser for livet under vann. Forskerne er spente på hva temperaturøkningen vil gjøre med livsvilkårene til vannets beboere.

– Hvis det blir mer algeoppblomstringsforhold, kan en del arter få problemer, sier Løvik.

Forskningssjef ved NINA

IKKE BEKYMRET: Forskningssjef ved NINA, Jon Museth, forteller at temperaturøkning har stor påvirkning på livet under vann.

Foto: Line Fosser Vogt / NRK

Han får støtte av forskningssjef ved Norsk institutt for naturforskning (NINA), Jon Museth.

– Økt vanntemperatur har mye å si for fisken. Flere arter lever kortere i varmere vann.

Murseth er ikke bekymret for forholdene slik de er nå, men sier det kan bli alvorlig dersom gjennomsnittstemperaturen stiger ytterligere.

– 1, 5 grader varmere er innafor det fiskene i Mjøsa tåler. Dersom det blir 4–5 grader mer, kan det bli farlig.

Mindre is

Høyere temperatur både over og under vann fører til mindre is på vinterstid. Ifølge NIVA har innsjøen vært islagt i kortere perioder og i færre vintre de siste årene enn det som var vanlig tidligere.

– Når vi får en temperaturøkning i løpet av sommerhalvåret, lagres mye varmeenergi i de store vannmassene. Da tar det lengre tid å kjøle ned vannet slik at det når frysepunktet, forteller Løvik.

IS

TYNN IS: Mjøsisen er tynnere og ligger kortere enn før.

Foto: Frode Meskau / NRK