Normal

Mistenker prostitusjon og smugling

Politiet i Våler mistenker at beboere på transittmottaket organiserer både prostitusjon og smugling.

Haslemoen transittmottak
Foto: Frode Meskau / NRK

- Vi har en klar mistanke om at kriminelle handlinger planlegges og styres fra transittmottaket, ja.

Det sier lensmannen i Våler og Åsnes, Bjørn Trumet.

Politiet har måttet rykke ut til transittmottaket på Haslemoen en rekke ganger i sommer. Bare i går gikk brannalarmen fire ganger . Tre polititjenestemenn ble sendt ut.

De mange utrykningene og tilstedeværelsen på mottaket har altså gitt politiet informasjon om mer enn uro og brannstiftelser.

- Vi har kommet inn bak teppet og fått mye informasjon som vi nå jobber videre med, sier lensmann Trumet.

Prostitusjon og vold

Og det han sikter til, er mistanke om at både prostitusjon, smugling og voldsepisoder blir planlagt og organisert fra mottaket.

- Vi har ikke så mye konkret ennå, men en klar mistanke. Vi har satt i gang etterforskning i blant annet en prostitusjonssak. Det er mest sannsynlig at det blir organisert på mottaket, men at det foregår et annet sted, sier Trumet.

Lensmannen sier de nå etterforsker mistankene og i tillegg sender etterretningsrapporter til de rette instanser.

Mistenkelige biler

- Vi visste ingenting om dette, men vi har rapportert til politiet om mistenkelige biler på mottaket. Det sier mottaksleder på Haslemoen, Kjell Åge Moen.

Totalsituasjonen på transittmottaket er bekymringsfull, både for politiet og mottaksledelsen.

Det har vært en rekke branntilløp og brannalarmer på mottaket.

Bare på noen timer tirsdag ettermiddag og kveld, gikk brannalarmen fire ganger.Tre ganger var det reelle, men små branner, og fjerde gang var det falsk alarm. Det binder opp store ressurser, både fra brannvesenet og politiet.

Mottaksleder Kjell Åge Moen sier førsteprioritet for dem er ro og sikkertet, og at de er mest bekymret for branner og vold på mottaket og overlater resten til politiet.

- Og vi må for enhver pris sørge for trygghet for de ansatte og beboerne der, sier Bjørn Trumet.

Haslemoen transittmottak
Foto: Helle Therese Kongsrud / NRK

Toppet seg i sommer

Det har toppet seg med problemer på Haslemoen nå i sommer, men prostitusjonssaken har politiet hatt mistanke om lenger, opplyser Bjørn Trumet.

Han håper de nå klarer å opprettholde kontinuerlig vakthold på mottaket.

Securitas har vakthold der nå, og politiet sier de er helt avhengige av dem, både fordi de har gått inn flere ganger og slukket branner og i forhold til å finne ut hvem som står bak.