NRK Meny
Normal

Misfornøyd med skadetakst

Statens naturskadefond holder tilbake erstatningen etter at regnflom ødela Renabakkene i fjor sommer. De er ikke fornøyd med lensmannens takst.

Vannskader i Renabakken

Vannskader i Renabakken etter uvær i fjor sommer.

Foto: Rena IL

Statens naturskadefond holder foreløpig tilbake erstatningen, etter det voldsomme regnværet som ødela hoppbakkene på Rena i fjor sommer.

Uværet forårsaket ødeleggelser for 1,5 millioner kroner, mener lensmannen i Åmot, som har taksert skadene.

Bedt om ny takst

Statens naturskadefond er misfornøyd med det takseringsarbeidet, som lensmannen i Åmot har gjort i Renabakkene etter uværet i fjor sommer.

Staten har derfor bedt tingretten om å lage en ny takst, fordi det er mangler ved lensmannsskjønnet, mener naturskadefondets advokat, Tron R. Bøe.

– Skjønnet er ikke godt nok begrunnet etter vår oppfatning. Vi leser skjønnet med et mer kritisk blikk når det er høye summer. Vi må se hva som er grunnen til at man kommer opp i så høye beløp, sier Bøe.

Beregnet av entreprenør

To ganger, både i juni og august, ble det nylig ombygde hoppanlegget rammet av regnflom. Store mengder med overflatevann kom nedover lia ovenfor hoppanlegget, og grov med seg store mengder masse ved siden av ovarennene og gjennom begge unnarennene.

(Saken fortsetter under bildet)

Vannskader Renabakkene

Bilde fra lensmannens illustrasjonsmappe av skadene i Renabakkene.

Foto: Rena IL

En entreprenør har beregnet at reparasjonen vil koste 1,5 millioner kroner, inkludert moms. Lensmannen i Åmot har basert sitt skjønn på denne beregninga.

Bedt om overskjønn

Men det holder ikke for Statens naturskadefond. Under enhver omstendighet er det lensmannen og de oppnevnte skjønnsmennene som skal lage taksten, ikke entreprenøren som skal utføre arbeidet.

Derfor har staten bedt om såkalt overskjønn, altså at Sør-Østerdal tingrett lager en ny takst over skadene, sier advokat Tron R Bøe.

– Det vil bli avholdt en skjønnsforretning i tingretten i månedsskiftet mai juni, og da vil skjønnet være klart i juni, sier Bøe.

Leit og vanskelig

Leder Hans Petter Wahl Adolfsen i Rena idrettslag beklager at naturskade-erstatninga deres blir forsinket av at skaden må behandles på nytt, i en rettssak.

– Det er leit at det er slik, vi har hatt mye trøbbel med Renabakken de siste årene. Vi syns det er vanskelig i og med at vi forbereder oss til et NM i 2013, sier Adolfsen.

Og det er muligens enda et problem i horisonten.

Regn eller flom

Statens naturskadefond er i tvil om skadene i Renabakken i det hele tatt kan erstattes av staten, sier advokat Bøe.

– Det er uklart om det er kraftig regn eller flom, regn dekkes ikke av naturskadeloven. Dette er ikke godt nok beskrevet, så retten må gi en god nok skadebeskrivelse, sier Bøe.

Lederen i idrettslaget mener det ikke er noen tvil om at det var en flombekk på avveie, som ødela hoppbakkene.

– At bekken har endret form og fasong er det vel liten tvil om, det har vi ikke tenk at det skulle bli spørsmål om. Det er innlysende i vårt hode, sier Adolfsen.

Vannskader Renabakkene

Lensmannen i Åmot har taksert skadene i Renabakkene til 1.5 millioner kroner.

Foto: Rena IL