Misfornøyd med at politimesteren ombestemmer seg

Først gikk politimesteren i Innlandet inn for å velge Kongsvinger som et av de tre nye administrasjonsstedene i distriktet. Nå har han ombestemt seg og velger heller Elverum. Det får de tillitsvalgte til å rase.

Johan Brekke

OMBESTEMTE SEG: Politimester Johan Brekke sier det har vært vanskelig å arbeide med saken.

Foto: Knut Brendhagen / NRK

– Vi er skuffet og veldig overrasket over at politimesteren snur så kort tid før en viktig avgjørelse skal tas, sier tillitsvalgt Veronika Amble Nærum.

De tillitsvalgte var ikke forberedt på avgjørelsen, forteller Nærum. Hun reagerer på at politimester Johan Brekke endrer sin innstilling kort tid før den endelige avgjørelsen.

– Vi synes det er merkelig at han snur nå i siste liten. Vi har heller ikke fått noen god begrunnelse for hvorfor han har skiftet mening, sier Nærum.

Hun viser til Kongsvingers høye fengslingsstatistikk og nærheten til Sverige som argumenter for at administrasjonsstedet bør ligge på Kongsvinger.

Endret standpunkt

Flertallet i en intern arbeidsgruppe i Innlandet politidistrikt foreslo i vinter å dele Hedmark og Oppland inn i tre såkalte driftsenheter. Administrasjonsstedene skulle ligge i Gjøvik, Lillehammer og Kongsvinger. Torsdag forrige uke ble det klart at politimesteren hadde ombestemt seg og heller ville ha administrasjonssenter i Elverum. Politimesteren forteller at saken har vært vanskelig å jobbe med.

– Etter en totalvurdering er min oppfatning pr. nå at det beste for å løse de oppgavene som man har, vil være at administrasjonsstedet legges til Elverum, sier han.

Uenige om grensekriminalitet vil ta for mye fokus

Arbeidsgruppen som kom med anbefalingene la vekt på grensekriminalitet som et argument for at administrasjonsstedet burde ligge i Kongsvinger. Politimesteren frykter det kan ta for mye fokus fra andre oppgaver.

– Hvis lederen sitter på Kongsvinger, ville det kunne medføre at det ville være utfordrende å tenke helhet. Det ville være en fare at han i for stor grad fokuserte på de store utfordringene som man har på grensen, sier Brekke.

Politiets tillitsvalgte forstår ikke politimesterens bekymring.

– Å velge å se bort fra alle de faglige og strategiske argumentene som både arbeidsgruppa og politimesteren selv tidligere har argumentert med, på grunn av at man er det blir for mye fokus på dette, fremstår som uforståelig for oss, sier Nærum.

Ordfører kritisk

Valg av administrasjonssted har skapt mye engasjement i lokalmiljøet. Ordfører i Kongsvinger, Sjur Strand, er ikke fornøyd med at politimesteren har ombestemt seg.

Sjur Strand

KRITISK: Ordfører i Kongsvinger, Sjur Strand, forstår ikke hvorfor politimesteren har endret mening om hvor det nye administrasjonsstedet skal ligge.

Foto: Knut Røsrud / NRK

– Jeg er rimelig forbannet fordi når gode argumenter ikke holder, sier Stand.

Både han og Stortingspolitikere fra Kongsvingerregionen sier de føler seg ført bak lyset.

– Dette er forferdelig viktig for oss. Vi har snakket om grensekriminalitet i årevis. Dette skulle være den nye løsningen, sier Strand.