– Vi prøver å være utspekulerte

– Vi tror de kriminelle sprer smuglinga på flere aktører, sier Morten Nystuen hos Tollvesenet i Kongsvinger. Tollvesenet beslagla mye mindre øl, vin og hasj i 2012 enn året før.

Morten Nystuen

Morten Nystuen sier de tror smuglerne sprer smuglingen på flere aktører og tar med mindre mengder hver gang.

Foto: Frode Meskau

Vinbeslaget ble halvert fra 20.000 liter i 2011 til 10.000 i 2012. Ølbeslaget gikk ned med nesten 30.000 liter.

– I 2011 tok vi en stor trailer med 28.000 liter øl og vin, så det var et beslag som trakk mye opp. Tar vi vekk det, så blir det omtrent det samme de to årene, sier Morten Nystuen, som er kontorsjef ved Tollvesenet i Kongsvinger.

Han forklarer endringene i beslag med tilfeldigheter, størrelsen på enkeltbeslag og raffinerte smuglere.

Se beslagsutviklingen her:

Tollbeslag i Hedmark 2011 - 2012

Beslagsvare

2011

2012

Narkotika - antall beslag                                      

              38

              48

Sprit (liter)

                0

                6

Brennevin (liter

          7.546

         8.583

Vin (liter)

        20.191

       10.100

Øl (liter)

        99.557

        70.198

Kjøtt (kg)

         4.537

         4.347

Sigaretter (stk)

  1.912.594

  2.103.742

Doping (antall enheter)

              25

                0

Amfetamin (gram)

              28

              19

Hasj (gram)

     102.203

       35.634

Heroin (gram)

                0

                3

Khat (kilo)

            405

            207

Marihuana (gram)

              13

        2.578

GBL (liter)

                0

          0,01

Morten Nystuen i Tollvesenet kan ikke si om det egentlig er noen store endringer i hvor mye som smugles over grensa. Han tror de organiserte kriminelle spekulerer i straff og avgifter.

Raffinerte smuglere

Morten Nystuen

Morten Nystuen, kontosjef i Tollvesenet i Kongsvinger.

Foto: Jan Egil Løvbak

– Vi tror de sprer smuglinga på flere. Vi har tatt flere det siste året, men kvantaene er mindre, sier han.

Det er tidkrevende for tollvesenet, men de forsøker å være smarte selv.

– Vi forsøker i alle fall å være utspekulerte i våre måter å kontrollere på. Men vi vet jo at motparten kan være ganske raffinerte også, sier Morten Nystuen.

Tollvesenet er alltid ute etter storsmuglerne, men mange små blir også store, så lenge det er de samme folka som står bak.

Politiet ser det samme

Politiet bekrefter det Nystuen sier, at det kan virke som om det er flere smuglere som tar med seg mindre mengder hver.

– For oss ser det sånn ut, at mengden de tar med seg har blitt mindre, sier politioverbetjent i Kongsvinger, Per Olaf Nordli.

Samtidig er det stort trøkk på politiet når det gjelder varetektsfengsling av smuglere som tollvesenet tar. De var nesten doblet i forhold til året før.

30 kg hasj i et beslag

Det er også nedgang i beslagene av narkotika som hasj, amfetamin og khat. Nedgangen i hasjbeslag kan igjen forklares med enkeltbeslag.

14 kilo hasj tatt på Svinesund

14 kilo hasj tatt på Svinesund.

Foto: Tollvesenet / NRK

– Ja, vi hadde et stort beslag på 30 kilo i 2011. Der ser du den store nedgangen. Ellers har vi stort sett bare et til to store narkotikabeslag i året, sier Morten Nystuen.

Totalt sett ser han ikke den store endringen fra 2011 til 2012.

– Narkotikasmuglingen går opp og ned. Vi må se det litt over tid og da er det omtrent likt. Alkoholsmuglingen har steget fra 2005, men flata ut litt for et par år siden, og nå er det en liten nedgang.

– Vi tror det er fordi de har med seg mindre partier, men at det er flere aktører som står bak, sier Morten Nystuen.