NRK Meny
Normal

Millionkrav mot barnevernet etter at far begikk nye overgrep mot sønn (14)

Barnevernet i Gjøvik tillot at en overgrepsdømt far fikk samvær med et av sine egne barn uten tilsyn. Dermed skjedde nye overgrep mot barnet, som da var 14 år gammelt.

Gjøvik tingrett

OVERGREPSDØMT: Mannen i 40-årene ble første gang dømt i 2001.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Kommunen har nå fått et erstatningskrav på flere millioner kroner. Det er advokat Marianne Stein i Gjøvik som har utformet kravet på vegne av de to barna. NRK har flere ganger tidligere omtalt saken, der fylkesmannen i Oppland har kommet med skarp kritikk mot kommunen for brudd på flere punkter i barnevernloven.

Tre overgrepsdommer

Mannen i 40-årene ble første gang dømt i 2001. Da var det en gutt på 14 år som var offeret. I 2010 ble han dømt til fengsel i fem år etter å ha forgrepet seg gjentatte ganger på en gutt som var 13 år da det skjedde første gang. Begge disse gangene var det andres barn som var ofre.

I juni i fjor startet den tredje rettsaken mot ham. Denne gangen gjaldt det to egne barn, som var under ti år da de første overgrepene startet. Han ble idømt ti års forvaring med en minstetid på sju år.

Marianne Stein

LANG LIDELSESHISTORIE: Advokat Marianne Stein har på vegne av barna i saken krevde erstatning av Gjøvik kommune.

Foto: Silje Josten Lien / NRK

Skarp kritikk fra fylkesmannen

Ifølge dommen skjedde noen av overgrepene i periode da barnevernet hadde ansvaret, og hadde gitt tillatelse til samvær uten tilsyn. Dermed kunne han uhindret gjennomføre ny grove overgrep.

Fylkesmannen i Oppland kom i februar i år med svært hard kritikk mot barnevernet for denne handlemåten, og mener at flere paragrafer i barnevernloven er brutt.

Allerede i juli ifjor sendte Marianne Stein, som var bistandsadvokat under straffesaken, det første varselet om søksmål til barnevernet i Gjøvik.

Taushet fra kommunen

Wenche Holm

KOMMENTERER IKKE: Barnevernleder i Gjøvik, Wenche Holm, vil ikke si noe om saken.

Foto: Henrik Myhr Nielsen / NRK

Barnevernleder i Gjøvik, Wenche Holm, vil ikke kommentere erstatningskravet. Forvaltningsrådgiver Bjørnar Lilleby nøyer seg med å bekrefte at det er kommunens forsikringsselskap som nå behandler saken.

Etter det NRK kjenner til er erstatningskravet på flere millioner kroner, men foreløpig har ikke kommunen vært villig til å gi innsyn i brevet fra advokat Marianne Stein. Det har derfor ikke vært mulig å bringe det eksakte tallet.

Det er skadevirkningene etter omfattende forsømmelser fra barnevernet siden 2001 som er bakgrunnen for det store beløpet, i tillegg til at barnevernet altså tillot samvær uten tilsyn mens barna var under deres omsorg.

Politisk oppvask

Denne og en rekke liknende saker har ført til krav fra lokalpolitikere om omorganisering av barnevernet i Gjøvik. I juni i år lovte rådmann Magnus Mathisen at hele organisasjonen skal gjennomgås fra topp til bunn.

SISTE NYTT FRA HEDMARK OG OPPLAND