Milliongave til ungdomsskoler som VIL nok

«Vi kaster ikke penger etter folk», sier Birthe Selvaag i Sparebankstiftelsen DNB. Ungdomsskolene som VIL bli med på prosjektet «Aktivt sinn i aktiv kropp» må derfor gjøre en innsats for å få sin del av potten på 15 millioner kroner.

Milliongave til ungdomsskoler

Pål Gordon Nilsen i Ungdoms-OL, Fylkesmann i Oppland Kristin Hille Valla og Birthe M Selvaag i Sparebankstiftelsen DnB.

Foto: Ruth Barsten / NRK

Alle Opplands ungdomsskoler kan nå få en bit av ei gavepakke på 15 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB, vel og merke hvis de søker om det, og innen tre år.

Pengene venter på dem, de må bare få inn en god nok søknad.

– Alle må med

I dag var nesten alle Opplands ungdomsskoler representrert i Håkons Hall i Lillehammer for å høre mer om hvorfor og hvordan de kan utarbeide en slik søknad. Første søknadsfrist er allerede 11. april.

Birthe M Selvaag i Sparebankstiftelsen er klar på ett av kriteriene for å få penger.

– Alle elevene må med, sier hun som deler ut pengene, Birthe M. Selvaag.

Birthe M Selvaag i Sparebankstiftelsen DnB

Birthe M Selvaag i Sparebankstiftelsen vil bidra til mer bevegelsesglede blant Opplands ungdomsskoleelever

Sparebankstiftelsen DNB har gitt en nasjonal gave på 15 millioner kroner til en 3-årig satsing på ungdomsskolene i Oppland. Arbeidstittelen for satsingen er «Aktivt sinn i aktiv kropp», og det er Fylkesmannen i Oppland som er initiativtaker.

Invitasjon til ungdomsskolene:

  • Har dere idéer til aktiviteter dere brenner for å sette i gang, men mangler penger?
  • Er du elev med en super og litt annerledes aktivitet du vil dele med skolen din?
  • Ønsker du som elev å lede arrangement med fysisk aktivitet for medelever?
  • Er det noe dere ønsker hadde vært i skolens nærmiljø for mer aktivitet i friminutt?
  • Ønsker dere å gjennomføre tiltak som skaper enda mer trivsel ved skolen deres?
  • Ønsker dere kompetansehevende tiltak på arrangement, holdningsarbeid, nye aktiviteter etc.?

Ungdoms-OL og pengene fra Sparebankstiftelsen DNB utfordrer ungdomsskolene i Oppland til å gripe denne ekstra muligheten for å fremme livslang bevegelsesglede, entusiasme og økt trivsel i eget skolemiljø.

Fylkesmannen håper at alle ungdomsskolene i Oppland vil bli med på prosjektet Aktivt sinn i aktiv kropp.

Fylkesmannen i Oppland håper ungdomsskolene i Oppland ser mulighetene.

Vil mobilisere ungdommen

Fram mot Ungdoms-OL på Lillehammer 2016 vil det bli et ekstra fokus på å mobilisere ungdommer fra mange hold. I følge både Pål Gordon Nilsen i Ungdoms-OL og Fylkesmannen i Oppland, så vil både mental og fysisk utvikling stå på agendaen, med øye både for individ og fellesskap.

– Målet er at alle elevene skal være med, sier både Fylkesmannen og Sparebankstiftelsen.

Hille Valla er veldig glad for pengegaven til Opplands ungdomsskoler, og lover at de skal stå på for at alle de 45 ungdomsskolene involveres.

– Her kan man sammen utvikle nye tiltak, aktivitetsmiljøer og verktøy som ikke skal slukke sammen med OL-ilden i 2016, men forbli en varig verdi for skolene, deres ansatte, elevene og lokalmiljøet, sier utdanningsdirektør Trond Johnsen.

Idrett i skolen

Inger Øverli, mener dette er en gavepakke til Opplands ungdomsskolerektorer

Foto: Ruth Barsten / NRK

Fylkesmannen i Oppland har samarbeidet tett med ulike nettverk for å dra nytte av kompetanse og entusiasme som allerede finnes på området fysisk aktivitet og skole. En av dem er Inger Øverli fra Idrett i skolen, som har bidratt sterkt helt fra idéstadiet.

Vi har fått midler til å forsterke ulike aktiviteter i ungdomsskolen, og de bør være moro for alle elevene.

Inger Øverli, Idrett i skolen

– Det er viktig å skape bevegelsesglede i læringsmiljøet, sier Øverli fra Idrett i skolen. Hun sitter i prosjektgruppa og oppfordrer rektorene til skaffe gode læreplaner og kompetente kropssøvingslærere.

– En fantastisk mulighet

Pål Gordon Nilsen fra Ungdoms-OL 2016, rektor og elever fra Søndre Land ungdomsskole og Pierre Coubertin-elever fra Gausdal videregående skole fortalte inspirerende om verdien av et aktivt sinn i en aktiv kropp er, til fremmøtte rektorer, lærere og noen elever.

Pål Gordon Nilsen i Ungdoms-OL 2016 inspirerer ungdomsskolene

En unik anledning for Opplands ungdommer.

– Ungdommene i Oppland har fått en fantastisk mulighet, utfordrer Pål Gordon Nilsen i Ungdoms-OL 2016.

Rektor Knut Solhaug ved Søndre Land ungdomsskole sitter også i prosjektgruppa og snakket entusiastisk om skolens satsing på fysisk aktivitet gjennom mange år. Sammen med to 10. klasse-elever ga han flere tips om lavterskeltilbud og ulike leker de driver med for å få elever og lærere opp av stolen.

Rektor og elever fra Søndre Land ungdomsskole

Søndre Land ungdomsskole har fokusert på fysisk aktivitet for elevene i mange år.

Foto: Ruth Barsten / NRK

«Når jeg får en elev inn på rektors kontor, så går vi en tur. Det er lettere å prate da, enn når vi sitter inne på kontoret og gnurer», sier rektor Solhaug. Han mener at daglig fysisk aktivitet er svært viktig for elever som skal gjennom mange timer med teoretiske fag. Helst ute og uansett vær.

Må ikke bli svett

Etterpå fikk alle fremmøtte muligheten til å selv være fysisk aktive, med diverse balleker i Håkons Hall. I skolene erfarer de at de helt enkle aktivitetene som ikke krever en dusj i etterkant, er de som fungerer bra for alle.

Rektor ved Vinstra videregående, Geir Bjørkavåg, har bestemt seg for å sende inn en søknad om penger innen fristen, og har mange konkrete eksempler på hva skolen ønsker å bruke de eventuelle pengene på.

Geir Bjørkavåg, rektor ved Vinstra ungdomsskole

Vinstrarektor Geir Bjørkavåg ønsker penger til uteaktiviteter