Milliongave til Høgskolen

Styret i Sparebankstiftelsen Hedmark gir Høgskolen i Innlandet 43 millioner kroner. Pengene skal brukes til å nå målet om å bli universitet innen 2020. I tillegg gir stiftelsen 12 millioner kroner til å styrke høyere utdanning i Kongsvinger-regionen.

Tore Anstein Dobloug og Kathrine Skretting
Foto: Mette Finborud Børresen