Milliardsatsing på E16

Det skal brukes flere milliarder kroner for å ruste opp E16 som stamveg mellom Øst- og Vestlandet.

E 16.

E16 mellom Østlandet og Vestlandet skal rustes opp for milliardbeløp.

Foto: NRK / NRK

E 16 gjennom Valdres er en av de store vinnerne i Nasjonal Transportplan som legges fram på fredag.

Milliardsatsing

Etter det NRK kjenner til, skal det brukes flere milliarder kroner på fire år for å gjøre denne stamveien til en sikker helårs-forbindelse mellom Øst- og Vestlandet.

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete.

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete bekrefter milliardsatsing på E16.

Foto: NRK / NRK

Spesielt i ras-utsatte områder i Sør-Aurdal skal det brukes mye penger.

E 16.

Den rasutsatte veien gjennom Sør-Aurdal.

Foto: NRK / NRK