Mette Marits bror til Hedmark

Høgskolen i Hedmark har ansatt First House-sjef Per Høiby som høgskolelektor. Høiby, som er en av de mest profilerte kommunikasjonslederne i Norge, skal arbeide ved avdelingen for økonomi- og ledelsesfag, skriver Dagens Næringsliv. Per Høiby, som er broren til kronprinsesse Mette Marit, skal undervise i skolens nye siviløkonomprogram i tillegg til bachelorprogrammet krise og beredskap.

Per Høiby
Foto: First House