NRK Meny
Normal

Mer tømmer på Rørosbanen

Det svensk-finske storkonsernet Stora-Enso sørger for at tømmertransporten på Rørosbanen dobles. Det kan bety færre vogntog på ulykkesbelastede RV 3.

Tømmer
Foto: Heiko Junge / Scanpix

Konsernet ønsker å doble tømmeroppkjøpene i Solør og Østerdalen, og vil frakte tømmeret med tog.

I dag går det 8-10 tømmertog på Rørosbanen og Solørbanen hver uke.

Økt oppkjøp fra Stora-Enso betyr en dobling i antall tømmertog på denne jernbanestrekningen.

 

Det er et stort skritt i riktig retning for å sikre banen.

Borgar Valle, ordfører i Tynset

Dette er positivt sier ordfører i Tynset, Borgar Valle. Han håper dette kan bety at det også investeres i banen og at standarden på anlegget blir bedre.

- Det er også flott at vi kan få tømmertrafikken over på jernbane, for riksvei 3 er nok belastet som den er, sier Valle.

Ikke mulig uten Rørosbanen

Ett tømmertog frakter like mye tømmer som 20 vogntog på veien. 20 tømmertog i uka tilsvarer 400 vogntog, og det har stor betydning for den ulykkesbelastede riksvei 3 gjennom Østerdalen.

Det svensk-finske konsernet sier det ikke ville ha vært mulig å doble tømmeroppkjøpene i Norge uten Rørosbanen.

Ordfører Borgar Valle i Tynset tror økt tømmer-transporten kan sikre framtida for den omdiskuterte Rørosbanen . - Det er et stort skritt i riktig retning for å sikre banen. I tillegg har vi opplevd den siste tiden at trafikken på Rørosbanen har økt uavhengig av dette, sier han.