Menn vil ikke jobbe i barneskolen

Jentene på lærerutdanninga i Hamar er i overtall i kantina. Veldig få gutter vil nemlig bli lærere i barneskolen. Det bekymrer.

Åtte av ti som vil bli lærere i barneskolen er kvinner. Det betyr at menn som rollemodeller kan bli mangelvare.

Nesten 80 prosent av søkerne til barneskole-linjene på lærerutdanningene er jenter. Det viser tall fra Samordnet opptak.

Altså er det bare to av ti gutter som vil jobbe i barneskolen. Det kan bety mangel på mannlige rollemodeller.

Slik er det på lærerutdanninga i Hamar, og slik er det i resten av landet.

For lav lønn?

De siste åra har antallet gutter blant studentene gått litt ned.

Det kan være flere grunner. Studentene må nå ha minst fire i matte og norsk fra videregående og det kan ha ført til at færre gutter kommer inn. Begynnerlønna etter fire år på 415.000 kroner kan også skremme vekk noen.

Kunnskapsministeren vil bruke videreutdanning og karrieremuligheter for å bedre kjønnsbalansen.

Se TV-reportasjen øverst i artikkelen.