NRK Meny
Normal

Lagmannen: – Skypemeldingene svært sentrale

En vurdering av Skype- og tekstmeldingene er svært sentralt i denne saken. Det sa lagmann Ørnulf Røhnebæk i sin rettsbelæring.

Juryen Øygard

Juryen har nå trukket seg tilbake for å avgjøre om Rune Øygard er skyldig eller ikke for det han er tiltalt for.

Foto: Olsen, Geir / NTB scanpix

I dag feller trolig juryen sin dom over Rune Øygard.

Juryen skal svare ja eller nei på følgende spørsmål:

  • Har Øygard hatt samleie med jenta før hun var fylt 14 år.

Kjernen her er om dette skjedde på hytta på Kråkenes slik jenta har forklart. Det betyr flere år i fengsel dersom juryen sier ja. Øygard har nektet.

  • Har han hatt seksuell omgang med jenta da hun var mellom 14 og 16 år. Herunder ligger både samleie og andre former for seksuell omgang.

Jenta har hevdet at det har skjedd rundt 50 samleier. Øygard har hele tida nektet. Finner juryen det bevist at dette har skjedd minst en gang, blir Øygard dømt.

Ingen bevis viktigere

Lagmann Ørnulf Røhnebæk holder rettsbelæring for juryen.

Lagmann Ørnulf Røhnebæk hadde sin rettsbelæring i dag. Han snakket blant annet om Skype-bevisene.

Lagmann Ørnulf Røhnebæk sa i sin belæring til juryen at ingen bevis er viktigere enn andre. I denne saken foreligger det ingen tekniske bevis på at seksuelle overgrep har funnet sted. Bevisene juryen må vurdere er Skype, tekstmeldinger, og forklaringer fra Øygard, jenta og andre vitner.

Røhnebæk trakk fram Skype- og tekstmeldingene som svært sentrale i saken.

– Ved analysen av Skype-meldingene og SMS må man ta høyde for at det bare er bruddstykker som står der. Men disse må vurderes opp mot tiltalte og fornærmedes forklaring. Dette er svært sentralt, sa Røhnebæk.

Indisier og bevis

Han skiller mellom indisiebevis og bevis.

– Denne saken er full av indisiebevis. Det er et faktum at de har delt hotellrom. Hva kan utledes fra dette? Vi kan ikke alene med sikkerhet fastslå at det har foregått seksuell omgang. Sjøl om hvert enkelt bevis må vurderes så er det bevisene totalt sett som avgjør, sa Røhnebæk.

Han understreket at juryen må se hele bevisbildet.

Aktor og forsvarer hadde en helt ulik virkelighetsforståelse da de hadde sine prosedyrer i går:

Røhnebæk er ikke bekymret over hva juryen har lest i media.

– Det er mange som har en mening. Det skal dere ikke bry dere om. Det er dere som har kunnskapen. Det er det dere har observert her i salen som har betydning. Ha mot og styrke til å stå for det dere mener, sa Røhnebæk.

Lagmann Ørnulf Røhnebæk instruerer juryen i forkant av kjennelsen i Øygard-saken.

Lagmannen om bevisbildet i Øygardsaken