Mener flyplass ikke lønner seg

En flyplass ved Rørbäcknäs i Sverige som skal ta i mot charterturister til turistanleggene i Trysil og Sälen er et samfunnsøkonomisk ulønnsomt prosjekt. Det mener tidligere konsulent i det svenske Luftvarksverket, Arne Karyd. En flyplass vil koste 700 millioner kroner. Destinasjonssjef i Skistar, Trysil, Bo Halvardson sier til Østlendingen at Karud ikke vet nok om turisme til å vite om flyplassen vil lønne seg.