Melder seg ut av Kongsvinger AP

Flere av medlemmene i Kongsvinger Arbeiderparti vil melde seg ut av partiet etter vedtaket om å legge ned Lundersæter skole, hevder tidligere fordfører Terje Pedersen.

 

 

Arve Bones, ordfører i Kongsvinger
Foto: NRK

Det skjer etter at ordfører Arve Bones (bildet) og leder i Kongsvinger Arbeiderparti Svein Engelstad, la all sin tyngde bak argumentene for å legge ned.

De lyktes med et nødskrik. Representantskapet vedtok med 17 mot 16 stemmer at skolen bør legges ned.

Som å legge ned hele lokalsamfunnet

Terje Pedersen fra Lundersæter, som tidligere har vært både ordfører i kommunen og rektor ved Lundersæter skole, er opprørt. - Dette vil føre til utmeldelser fra partiet, sier han.

- Dette er som å legge ned et helt lokalsamfunn, sa han, og hamret løs på tallmaterialet. Han mener kommuneøkonomien vil kunne tåle fortsatt drift.

Krav fra fylkesmannen

Svein Engelstad, leder i Kongsvinger AP, forsvarer avgjørelsen. - Vi hadde egentlig ikke noe valg. Fylkesmannen har krevd at vi må få kommunens økonomi i balanse. Hvis budsjettet ikke hadde blitt godkjent, hadde dette fått store konsekvenser. måtte snu, leder i K AP:

Tiden leger alle sår?

- Jeg vet ikke om jeg tør å si at tiden leger alle sår, men vi må nå gjøre en innsats for å samle partiet igjen, sier Engelstad.

Saken skal opp i kommunestyret torsdag. Hvis det blir flertall for nedleggelse også der, blir 2006/2007 det siste skoleåret for de 53 elevene.