Normal

Maskinfører omkom: Entreprenør og vegvesen visste om sprengstoff

Arbeidstilsynet varsler pålegg til både vegvesenet og bedriften Brødrene Dokken etter sprengningsulykka ved E16 i Bagn i Valdres i februar der en maskinfører omkom.

Sprengningsulykke Bagn

FATALT: Det var 29. februar i år en gravemaskinfører fra Valdres omkom da han kom borti en udetonert sprengladning under pigging av fjell. Ulykken skjedde da han skulle rydde opp rundt inngangen til den nye tunnelen som bygges mellom Bagn og Bjørgo.

Foto: Ivar Arne Nordrum / NRK

Det skriver avisa Valdres i dag.

Ulykka skjedde 29. februar på et anleggsområde til Statens vegvesen, ved Klosbøle mellom Bagn og Bjørgo, ca. 50 meter fra E16.

En mann i 40-årene fra Valdres, som drev med pigging, kom borti en sprengladning som var igjen i fjellet ved innløpet til den nye tunnelen som bygges, og omkom på stedet.

Kjente til risikoen

Byggherre for arbeidene som ble utført var Statens vegvesen. Brødrene Dokken AS i Bagn i Sør-Aurdal var entreprenør for forarbeidene og også den forulykkedes arbeidsgiver.

Det er disse to som får varsel om pålegg etter ulykka.

Kun ti dager før den fatale ulykka var vegvesenets kontrollingeniør på stedet og fant udetonert sprengstoff i anleggsområdet.

Kontrolløren opplyser til Arbeidstilsynet at han ble bekymret for sikkerheten til maskinfører og skrev en såkalt kontrollørmelding med skal-tiltak ovenfor entreprenøren Brødrene Dokken AS.

Denne meldingen fikk entreprenøren mandag 22.02.16.

Klar konklusjon

Arbeidstilsynet stiller spørsmål ved om oppfølgingen av dette varselet var godt nok og skiver følgende i sin foreløpige vurdering etter ulykka:

«Restrisikoen blir for høy på grunn av konsekvensene og er etter vår mening ikke akseptabel.»

Entreprenør Brødrene Dokken mener risikoen ble vurdert i forkant sammen med vegvesenet og at den foreløpige rapporten gir et misvisende bilde av hva som skjedde.

Dokken skriver blant annet dette i sitt svar til Arbeidstilsynet:

«De forholdene som var tatt opp i kontrollørmeldingen ble gjennomgått, blant annet ble det diskutert hvorvidt det var aktuelt å lade og sprenge fjellet. Det ble konkludert med at sprenging av gjenstående fjell gav en høyere risiko enn pigging. Det var enighet om at det var forsvarlig å pigge der, og at dette var en fornuftige løsning.»

Sprengningsulykke i Bagn i Sør-Aurdal kommune.

ANLEGGSOMRÅDE: Sprengningsulykken skjedde i dette anleggsområdet ved E16 i Bagn i Sør-Aurdal kommune i Oppland.

Foto: Arne Sørenes / NRK

Vegvesenet ba om tiltak

Arbeidstilsynet stiller også spørsmål ved om vegvesenet som byggherre har fulgt opp godt nok:

«Arbeidstilsynet mener byggherren skulle stanset arbeidet med bakgrunn i
HMS koordinators håndtering av kontrollingeniørens bekymring og hans kontrollørmelding av 19.02.16. Dette i påvente av at entreprenøren oppfylte de krav/pålegg kontrollørmeldingen påla dem.»

I avisa Valdres i dag avviser vegvesenet kritikken og mener de har fulgt gjeldende regelverk i slike saker. De mener også at de både fulgte opp bekymringen fra kontrollingeniøren sin og at det ikke er riktig at de ikke stanset arbeidet.

Kroon Maskin AS var engasjert av Brødrene Dokken AS for arbeidet
med boring og sprenging av tunnelinnslaget. Ifølge Arbeidstilsynets rapport har de ikke registrert uønsket hendelse eller avvik i jobben de har gjort, og de har ikke gitt varsel om pålegg til dem.