Mannlige lærere er bra for guttene

Professor i pedagogikk, Thomas Nordahl, sier at mannlige lærere gir bedre resultater for guttene i grunnskolen. Vingar skole i Lillehammer har omtrent like mange mannlige som kvinnelige lærere. Samtidig er det en av få barneskoler der guttene scorer bedre på de nasjonale prøvene, enn jentene.

Mannlig lærer

Prøveresultater viser at guttene ved Vingar skole gjør det bedre enn jentene. Skolen er en av få i landet som har nesten like mange mannlige som kvinnelige lærere.

Foto: Stig Karlo Helstrøm / NRK

Cirka tre av fire lærere i grunnskolen er kvinner, mens på Vingar skole i Lillehammer har de i årevis hatt omtrent like mange mannlige som kvinnelige lærere.

Over gjennomsnittet

Thomas Nordahl

Thomas Nordahl.

Foto: Stig Karlo Helstrøm / NRK

Professor ved Høgskolen i Hedmark, Thomas Nordahl, mener at mannlige lærere er viktig for guttene.

– Mannlige lærere ser antagelig på gutter på en litt annen måte. De er kanskje flinkere til å anerkjenne guttene, og ikke minst møte dem med litt mer konkurranseorienterte og fysisk orienterte tilnærminger.

Vingar skole har flere mannlige lærere enn gjennomsnittet på norske barneskoler. De har i tillegg satset på fysisk aktivitet med et stort uteområde og en åpen gymsal.

– Vi har drevet litt målinger på resultater fra prøver gjennom flere år. Det merkelige er at gutter gjør det 5–6 prosent bedre enn jentene hele tiden, sier rektor Ketil Elvevold.

SE VIDEO: ELEVENE TRIVES MED MANNLIGE LÆRERE:

Video Mannlige lærere er bra for guttene

Reporter Kurt Sivertsen/fotograf Stig Karlo Helstrøm

– Unormalt

Og Vingar skole er kjerringa mot strømmen. For i de nasjonale prøvene på landsbasis er jentene best, mens guttene henger etter. På Vingar er guttene best.

Guttene scorer dårligst i alle fag i grunnskolen, ifølge pedagogikk-professor, Thomas Nordahl.

– Dette er helt unormalt at guttene gjør det bedre enn jentene. Jeg vet om noen få skoler i Norge som har samme resultatet. På disse skolene er andel mannlige lærere også over gjennomsnittet.