Normal

Mann dømt til tvungent psykisk helsevern

En mann i 30-årene fra Elverum er dømt til tvungent psykisk helsevern etter flere tilfeller av vold og trusler mot blant annet politi og helsepersonell.

Sør-Østerdal tingrett

Rettssaken mot mannen gikk i Sør-Østerdal tingrett i april.

Foto: Stig Karlo Helstrøm

Det var en lang tiltale med 17 punkter som 30-åringen måtte svare for da han møtte i Sør-Østerdal tingrett i april. De fleste episodene har skjedd utenfor Hedmark.

Truet med kniv

Han nektet straffskyld på 15 av de 17 punktene, men nå er han blant annet dømt for å ha:

  • truet to politibetjenter med kniv
  • hugget med øks mot en mann
  • stukket rundt seg med en blodig sprøyte
  • rettet en pistol mot en kvinne og truet med å drepe henne
  • truet en sykepleier
  • truet med å sprenge et NAV-kontor i lufta.

I dommen fra tingretten står det at de ikke fester litt til tiltaltes forklaring, og mener at han forklarte seg usammenhengende gjennom hele rettssaken.

Mannen har psykiske problemer, og aktor Henning Klauseie varslet før rettssaken at han ville legge ned påstand om tvungent psykisk helsevern. I dommen står det at mannen har en lang historie med narkotikamisbruk, og har vært innlagt på det psykiatrisk sykehuset Sannerud hele 19 ganger i løpet av ni år.

Fare for gjentakelse

Elverumsingen er nå dømt til tvunget psykisk helsevern, og retten begrunner det blant annet med at det er fare for gjentakelse av nye alvorlige straffbare handlinger hvis han ikke kommer bort fra rusmidler.

De mener også at det er grunn til å verne samfunnet fra mannen siden han har rettet to alvorlige trusler mot både tjenestemenn og private, samt brukt både kniv og skytevåpen.

Tingretten skriver: «Retten har kommet til at det foreligger nærliggende fare for at tiltalte på nytt vil begå alvorlige forbrytelser, dersom han ikke undergis tvungent psykisk helsevern.»