Mann (44) funnet skyldig i seksuelle overgrep

En 44 år gammel mann fra Hadeland ble også i ankesaken i lagmannsretten funnet skyldig i seksuelle overgrep. En av sakene gjaldt seksuell omgang med et spedbarn.

Marit Bakkevig og Vegard Aaløkken

UENIGHET: Aktor Marit Bakkevig og forsvarer Vegard Aaløkken var i sine skyldprosedyrer svært uenige om holdbarheten i bevismaterialet. Men den 44-årige mannen ble funnet skyldig i seksuelle overgrep av juryen.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Det var i januar i år at en 44-åring fra Hadeland ble dømt til tolv års forvaring med en minstetid på åtte år for seksuelle overgrep mot en rekke jenter på Østlandet.

Mannen valgte å anke dommen på de fleste punkter.

Tirsdag avsluttet aktor og forsvarer sine skyldprosedyrer fra og juryen trakk seg tilbake for å komme med sin kom juryens dom i ankesaken, når det gjaldt skyldspørsmålet.

Juryen fant den tiltalte 44-åringen skyldig i alle overgrepssakene.

Dømt for seksuell omgang med spedbarn

Juryen skulle ta stilling til skyldspørsmålet i overgrepssakene i form av å besvare ni spørsmål. Overgrepssakene stammer fra perioden 2005-2014.

En av sakene gjaldt seksuell omgang med et spedbarn (se faktaboks med liste over sakene under).

Kritisk til bildebevis

Forsvarer Vegard Aaløkken var i sin skyldprosedyre kritisk til mange av bevisene som aktoratet har lagt fram.

Han mente blant annet at bildene som aktoratet mener beviser seksuell omgang med et spedbarn langtfra er tydelige nok.

– Det er ikke tilstrekkelig klart hvem det er bilde av, verken den tiltalte eller den fornærmede. Man kan ikke trekke noen sikker slutning om hvem det er, og derfor må lagretten si nei, sa han til NRK ved 12-tiden onsdag.

DNA i tre saker

Statsadvokat Marit Bakkevig mente på sin side at bildene tydelig viser den tiltalte og fornærmede, og at det er et solid bevismateriale i saken.

– Påtalemyndighetens syn på bildene er helt klart, og vi har tatt ut tiltale med begrunnelse at bevisene er sterke. Det er DNA i tre av sakene, og flere bevismomenter som observasjon av bil, sa hun til NRK.

De sakkyndige i forbindelse med rettssaken i Gjøvik tingretten fastslo at det er stor fare for at 44-åringen vil utføre ny seksuell vold i framtiden. Det var bakgrunnen for at han ble dømt til forvaring.

NB: Straffeutmålingen i ankesaken blir klart senere i uken.