NRK Meny
Hvis regjeringens forslag til økte melkekvoter blir gjennomført, vil mange bruk bli lagt ned. Det tror bøndene i Hedmark. Svært få har mulighet til å bygge opp så store bruk som regjeringen legger opp til.

Mange bønder vil ikke økte mjølkekvota

Hvis regjeringens forslag til økte melkekvoter blir gjennomført, vil mange bruk bli lagt ned. Det tror bøndene i Hedmark. Svært få har mulighet til å bygge opp så store bruk som regjeringen legger opp til.

Publisert