NRK Meny
Normal

Fysioterapeut må til veiledning etter behandlinger av forelsket pasient

En fysioterapeut fra Innlandet har fått begrenset sin autorisasjon etter å ha utvist grov mangel på faglig innsikt og en atferd som er uforenlig med yrkesutøvelsen.

Statens helsetilsyn

BEGRENSET AUTORISASJON: Fysioterapeuten får lov til å fortsette i jobben under forutsetning av at han går til veiledning hos en psykiater, psykolog eller en fysioterapeut med spesialisering, skriver Statens helsetilsyn.

Foto: Thomassen, Christian / SCANPIX

Det er Statens helsetilsyn som kritiserer fysioterapeuten fordi han i flere år fortsatte å behandle en kvinnelig pasient som uttrykte at hun var blitt forelsket i ham. I vedtaket om autorisasjonsbegrensning står det blant annet følgende:

«Statens helsetilsyn ser svært alvorlig på din rollesammenblanding og videreføring av et erotisert forhold til en pasient gjennom flere år. Vi finner etter dette at du må anses uegnet til å utøve ditt yrke som fysioterapeut forsvarlig på grunn av grov mangel på faglig innsikt, jf. helsepersonelloven § 57 første ledd.»

Fysioterapeuten får likevel fortsette å jobbe, men under forutsetning av at han går til regelmessig veiledning hos en psykolog, psykiater eller fysioterapeut med spesialisering.

Ble forelsket

Helsetilsynet skriver at kvinnen gikk til behandlinger hos mannen over en lengre tidsperiode før hun utviklet et kjærlighetsforhold til ham. På ett tidspunkt skal hun ha sagt til fysioterapeuten at den eneste grunnen til at hun fortsatte å komme til behandlingene var fordi hun elsket ham.

Kvinnen skal også ha utvekslet tekstmeldinger og e-poster med behandleren og gitt ham bilder av seg selv. Ifølge pasienten skal hun ha opplevd at mannen tok på henne på en svært erotisk måte under behandlingene slik at hun ble seksuelt opphisset. Pasienten var påkledd under behandlingene.

I vedtaket fra Helsetilsynet går det fram at det var pasienten selv som klaget fysioterapeuten inn for fylkeslegen i 2012. Kvinnen mener at fysioterapeuten fikk tilfredsstilt sine egne behov ved å la henne ha dette kjærlighetsforholdet, og at det har ødelagt for hennes terapi.

Beklager deler av behandlingene

I et tilsvar beklager fysioterapeuten deler av behandlingene, men mener at intensjonen var av faglig art og ikke å utnytte situasjonen for egne behov.

I sin vurdering har Helsetilsynet lagt vekt på at fysioterapeuten søkte råd hos en annen om behandling av pasienten. De mener det ikke er klare holdepunkter for at han bevisst har oppmuntret pasienten til å utvikle et kjærlighetsforhold, eller har gjengjeldt hennes følelser.

Fysioterapeuten sier til NRK at han ikke vil påklage saken, og at han nå jobber for å oppfylle vilkårene fra Helsetilsynet.

Fysioterapeuten får også kritikk av Helsetilsynet for mangelfull journalføring.