Må slutte å utestenge elever

Elever ved Gausdal videregående skole har blitt stengt ute fra timen hvis de kommer for seint. Nå krever Utdanningsdirektoratet en endelig slutt på praksisen.

Gausdal videregående skole

Gausdal videregående stenger ut elever fra timen dersom de kommer for seint.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK


Hva mener du? Diskuter lenger ned!

Det er mot sin vilje at Gausdal videregående skole nå må føye seg etter opplæringsloven, og slutte å stenge elever ute fra timen.

Straff på biblioteket

Lærerne har brukt denne formen for refs mot elever som ikke kommer tidsnok til undervisninga, eller som har dårlig oppførsel. Disse elevene har istedet fått egne oppgaver på skolebiblioteket.

Ordninga har vært omstridt, og Elevorganisasjonen klaga på at det ikke kan være lov for en skole å nekte elever tavleundervisning. Men fylkesmannen avviste klagen og mente ordninga var OK .

I vinter kom det fram at Utdanningsdirektoratet sier at fylkesmannen tar feil, og at det er i strid med opplæringsloven å nekte elevene tavleundervisning .

Les også: Stortingsrepresentant krever disiplin, og tar saken til departementet .

Rektor ved Gausdal vidergående skole har lagt seg flat i påvente av ei oppklaring, og latt være å utestenge bråkmakere og somlekopper.

Mandag møttes partene til et oppklaringsmøte, men Utdanningsdirektoratet står på sitt, og krever at skolen ikke fortsetter med utestenginga.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Rektor skuffa

Signy Sellæg

Rektor ved Gausdal videregående skole Signy Sellæg må mot sin vilje følge reglementet fra Utdanningsdirektoratet.

Foto: NRK / NRK

Rektor Signy Sellæg hadde liten tro på at hun skulle klare å overbevise direktoratet.

- Jurister tolker det på sin måte, mens vi tenker mer i en helhet for alle elevene i skolen, sier Sellæg.

Se ØstnyttMagasinet: Debatt om utestenging av elever (8 minutter)

Nå må skoleledelsen i Gausdal følge reglene fra Utdanningsdirektoratet.

Bør bli lovendring

Fylkesopplæringssjef i Oppland, Jørgen Skaug, er oppgitt over at skolen ikke får utføre denne formen for disiplin.

Han mener striden rundt utestenging av elever som kommer for seint til timen er så grunnleggende at den bør føre til en lovendring.

- I verste fall må den endres slik at en lærer har mulighet til å bortvise en elev fra en enkelt time uten rektors samtykke, sier Skaug.

Hva mener du?

  • Er det greit å stenge elever som kommer for seint eller bråker i timen ute, og gi et alternativt undervisningsopplegg?
  • Eller gir ikke skolen da den undervisninga de skal?
  • Delta i diskusjonen under!