NRK Meny
Normal

Lundersæter skole består

Lundersæter skole i Kongsvinger blir ikke lagt ned. Det vedtok kommunestyret torsdag kveld.

Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, Venstre og enkelte representanter fra Frp stemte for videre drift.

- Det er veldig gledelig at vi ble enige om å bevare skolen, sier venstre-politiker Inger Noer som har kjempet for videre drift av Lundersæter.

Kurspenger og lønnsmidler sikrer videre drift

Skolen har vært nedleggingstruet lenge på grunn av pengemangel. I kveld fant kommunestyret en midlertidig løsning på pengemangelen.

- Vi finansierer videre drift ved å bruke penger som var satt av til kursing for lærerne og penger som var satt av i forbindelse med lønnsoppgjøret, sier Noer.

Tror på bedre tider

Fordi det ikke finnes penger lenger enn frem til sommeren 2007, er det fortsatt mye usikkerhet rundt hva som vil skje med skolen i åra fremover. Likevel har Noer tro på at det vil finnes mer penger i åra fremover.

- Økonomien nå er dårlig fordi vi må nedbetale gjeld, men om en tre-fire år kan det hende økonomien ser annerledes ut og vi får råd til en mer normal drift, sier Noer.

Vil fortsatt starte friskole

Selv om skolen nå er berget frem til sommeren 2007, innrømmer Noer at Lundersæter går en usikker fremtid i møte. Noer som også er leder i skolens foreldreutvalg, sier derfor at søknaden om å få starte friskole fortsatt er gjeldende.  

- Søknaden er sendt departementet, så ingenting er skrinlagt, sier Noer.