NRK Meny
Normal

– Ikke en akseptabel løsning

Statssekretær Pål K. Lønseth i Justis- og politidepartementet lover en rask løsning på situasjonen på Haslemoen i Våler.

Haslemoen transittmottak

Justisdepartementet innrømmer at forholdene på asylmottaket på Haslemoen i Våler er uholdbare.

Foto: Frode Meskau / NRK

Pål Lønseth

Statssekretær Plå K. Lønseth sier at situasjonen på Haslemoen er uholdbar og at tiltak skal settes i gang raskt.

Foto: www.regjeringen.no

Det er nå en måned siden asylantene fra Lier ventemottak kom til Haslemoen transittmottak i Våler. Siden da har det vært uro både blant beboerne på mottaket og i lokalbefolkningen.

Brannalarmen har gått av opp til fire ganger per natt og politisjefen i kommunen har truet med å stenge mottaket. Politiet mistenker også at det foregår både prostitusjon og smugling der.

Justisdepartementet innrømmer at forholdene på asylmottaket på Haslemoen i Våler er uholdbare.

– Det er ikke en varig løsning, sier statssekretær i Justis- og politidepartementet, Pål K. Lønseth.

Krever svar

Befolkningen og politikerne i Våler kommune krever svar. De har, med ordfører Kjell Konterud i spissen, krevd å få svar fra UDI om hva slags mottak Haslemoen skal være.

– Miksede mottak, i den forstand at man mikser mennesker fra et «vanlig» mottak og et ventemottak, er ikke en heldig kombinasjon, og den skal opphøre så fort som mulig, sier Lønseth.

Han ser at situasjonen ikke er holdbar, verken for befolkningen i Våler, menneskene på mottaket eller for politi og brannvesen i kommunen.

– Vi har en nær dialog med UDI om at dette må løses så fort som råd er, sier han.

Er du bekymra for situasjonen på Haslemoen?

– Ja, med de hendelsene det rapporteres om derfra, er det klart at dette er en stor bekymring.

Lanserer utreisesentre

Justis- og politidepartementet har nå lansert utreisesentre som en erstatning for ventemottak. De har vist seg å ikke fungere godt nok, og de nye sentrene skal fokusere på tiltak som skal få asylsøkere som har fått avslag på søknaden om opphold, til å vende hjem frivillig.

Samtidig skal innsatsen for å tvangsreturnere personer som oppholder seg i Norge, økes.

– Vi sliter med å få folk til å ville reise hjem frivillig, så dette er noe vi vil få i gang raskt, sier Lønseth.

– Ikke akseptabelt

Selve etableringen vil kunne gå ganske raskt, men prosjektet må først gjennom en anbudsrunde, og det er det UDI som har ansvar for. Når disse utreisesentrene kan være en realitet, kan ikke Lønseth gi et nøyaktig svar på.

– Men regjeringa er utålmodig, og vi ønsker å få dem i gang raskt.

Hvorfor det?

– Den situasjonen vi nå har, med all den uroen som har vært, er ikke akseptabel, sier han.

SISTE NYTT FRA HEDMARK OG OPPLAND