NRK Meny
Normal

Lot overgriper være alene med barna

– Barnevernet brøt loven, mener Fylkesmannen i Oppland etter at barnevernet i Gjøvik lot en serieovergriper være alene med barna sine, og begikk nye overgrep. Nå krever bistandsadvokat Marianne Stein erstatning.

Fylkesmannen i Oppland mener at Gjøvik kommune har brutt barnevernloven. En serieovergriper fikk tillatelse til å ha samvær med egne barn uten tilsyn. Under samværet begikk han nye overgrep.

Bistandsadvokat Marianne Stein karakteriserer kritikken fra Fylkesmannen i Oppland som sterk og varsler erstatningskrav.

Fylkesmannen i Oppland har behandlet saken og kritiserer barnevernstjenesten i Gjøvik kommune for alvorlige svikt i kontrollrutinene. Han mener barnevernet i Gjøvik har brutt barnevernloven på flere punkter.

Det kreves nå at kommunen må endre rutinene sine og vurdere om de er tilstrekkelige for å hindre lignende svikt.

Påtalemyndigheten anmodet i fjor sommer Fylkesmannen om å vurdere å opprettes en tilsynssak mot barnevernstjenesten, noe som skjedde 25. juni.

Dømt for overgrep flere ganger

I 2001, 2007 og 2010 ble mannen i 40-årene dømt for seksuelle overgrep, blant annet mot to mindreårige gutter, henholdsvis 14 og 13 år gamle da overgrepene fant sted.

Den siste dommen mot mannen kom i juli i fjor, da han ble dømt til forvaring med en tidsramme på ti år og en minstetid på sju år, for seksuelle overgrep mot egne barn, som begge var under ti år da overgrepene skal ha startet i 2005.

Fikk være alene med barna

Det er ikke bare omfanget som er oppsiktsvekkende i denne saken, men at barnevernet i Gjøvik tillot at mannen hadde samvær med egne barn, uten tilsyn av en tredjeperson. Dermed begikk han nye overgrep. Bistandsadvokat Marianne Stein mener at dette er en grov tjenesteforsømmelse.

– Jeg vurderer reaksjonen fra Fylkesmannen som sterk kritikk fra tilsynsmyndighetens side. Det jeg i hovedsak ser, og mener, er at barnevernstjenesten har unnlatt å reagere med relevant, faglig begrunnet handling til beste for barna, som de etter barnevernsloven har krav på. Dette er klart uaktsomt og erstatningsbetingende, sier Stein.

Erstatningssøksmål

Stein sier at hun vil gå til søksmål på vegne av barna hvis ikke kommunen frivillig betaler erstatning. Hun kan ikke si noe mer om erstatningsbeløpet på nåværende tidspunkt.

– Vi har ikke tatt stilling til størrelsen på beløpet foreløpig, men det blir et betydelig beløp.

Kommunen vil ikke kommentere

Forvaltningsrådgiver Bjørnar Lilleby sier til NRK at barnevernet i Gjøvik ikke vil kommentere saken før de har lest brevet fra fylkesmannen grundig. Tidligere har kommunen svart at de sørget for at samværet skulle foregå på et offentlig sted, og at dette av den grunn skulle være tryggere.

Fylkesmannen avviser denne problemstillingen, og sier at dette er umulig for barnevernet å kontrollere.