NRK Meny
Normal

Flytter nyheter fra avis til nett

Lokalavisa Sør-Østerdal blir ukeavis og skal satse mer på nettavis. – Vi tar konsekvensen av at lesing på papir går ned, sier konstituert redaktør Stein Cato Nybakken.

Stein Cato Nybakken

KUTTER AVISER: Lokalavisa Sør-Østerdal gjør endringer for å møte den nye mediehverdagen. Konstituert redaktør Stein Cato Nybakken har tro på at endringene vil gi gode resultater.

Foto: Arne Trolldalen / NRK

Mange lokalaviser sliter i den nye mediehverdagen der internett tar en stadig større andel av leserne.

Man må gå nye veier, og det er det Lokalavisa Sør-Østerdal nå gjør. Deres hovedområde er Elverum, Trysil og Engerdal.

Tilpasser seg leserne

Fra nyttår går de fra å være en tredagersavis til å være en ukesavis, samtidig som de satser på nettavis. Det vil si at papiravisa blir mer featurepreget, mens nyheter og hendelser legges ut på nettavisa.

– Vi tar konsekvensen av at lesing på papir går ned. Det har det gjort de siste to årene, og vi prøver å tilpasse oss etter det som leserne vil ha, sier konstituert redaktør Stein Cato Nybakken.

De velger også å gi ut to aviser den dagen avisa kommer ut. Det vil si at det kommer en Elverum-utgave og en Trysil/Engerdal-utgave.

Elverumsavisa blir en gratisavis, mens Trysil/Engerdal-utgaven blir en abonnementsavis.

– Det har med lesermarkedet å gjøre. I Elverum er det tyngre lesermarked. Her står Østlendingen veldig sterkt, og det er vanskelig å være nummer to avis. I Trysil og Engerdal har vi vært tett oppunder jevnstore med konkurrenten. Lesermarkedet er sterkere, derfor tror vi det vil være riktig med en abonnementsavis der.

Tjener penger på gratisaviser

Lokalavisa Sør-Østerdal eies av Hamar Media som blant annet gir ut Hamar Arbeiderblad. Lokalavisa så dagens lys i 2005, og nådde sin opplagstopp på rundt 4000 i 2009. Nå har opplaget sunket til rundt 3000. Avisa har heller ikke gått med overskudd og noe måtte gjøres, forteller markedssjef i Hamar Media, Erik Kleven.

– Hovedmålet er at vi skal være etablert i regionen, og dette er en viktig endring for å ha en lønnsom drift både lokalt der oppe, men også generelt for Hamar media.

Hamar Media driver i dag to gratisaviser i Vestoppland som de tjener penger på.

– Vi har både Totenblad og Gjøvikblad som representerer noe unikt for lokalbefolkningen, og er da veldig lokale. Det er det som hele tiden har vært tilbakemeldingen, og mange etterspør produktet nettopp fordi vi får dekket det som kanskje ikke andre regionaviser tar opp, sier Kleven.

Jens Barland

SPENNENDE: Jens Barland ved Høgskolen i Gjøvik synes endringene er interessante.

Foto: Universitetet i Bergen

Annonsemarkedet i Elverum er større og sterkere, og dermed er muligheten for annonser i en gratisavis i Elverum større. Nybakken tror at folk i Trysil og Engerdal fortsatt vil abonnere på avisa.

– Nå får de det de har etterspurt lenge. De har spurt etter nyheter på nett, og det får de. Og det er sånn at vi er oss sjøl nærmest. De som leser aviser vil helst lese om ting der de bor, så nå får de superlokalavis.

– Interessant endring

Jens Barland synes endringen som Lokalavisa nå gjør er interessant. Han er førsteamanuensis i medieledelse og innovasjon ved Høgskolen i Gjøvik. Han sier endringen er i tråd med endringer andre mediehus gjør.

– Det som er interessant her er at dette gjøres helt ned på lokalt nivå i kommuner, og faktisk litt forskjellige avisløsninger for forskjellige kommuner. Man følger leserne som ikke er så hyppige avislesere lenger, sier Barland.

Han poengterer at økningen i antall lesere på nett er større, enn nedgangen i antall avislesere. Noe som betyr at mange mediehus har flere lesere i dag, enn de noen gang har hatt.

– Tar tid

Et eksempel Barland nevner er Nationen som har planer om å komme ut med en avis i uka, og satse mer på nett. Blant annet fordi de har lesere over hele landet, og store utgifter på distribusjon.

Nationen har en godt opparbeidet nettside, men det har foreløpig ikke Lokalavisa Sør-Østerdal. De har en nettside, der du kan bla igjennom den nyeste avisa, men legger ikke fortløpende ut hendelser.

Førsteamanuensis i medieledelse, Barland, tror det kan ta noe tid før Lokalavisa har en god nettside oppe.

– Det blir spennende å følge med, og normalt tar det litt tid å innarbeide et nytt produkt. Men det vi har sett en del eksempler på er at et nyhetsnettsted som har også har et papirprodukt har en større troverdig og har lettere for å få en større utbredelse enn de som bare er et rent nettsted.