NRK Meny
Normal

Løfter kvinnene fram i arbeidslivet

Kvinner i Raufoss Industripark er blitt rollemodeller for kvinner i resten av landet og sørger for at flere kvinner kommer i styrer og ledelse.

Kvinnenettverk

Kvinnenettverket på Raufoss er forbildet når kvinner fra hele landet skal jobbe for større innflytelse.

Foto: Hanne Stine Kind / NRK

Ingrid Solberg Sætre

Ingrid Solberg Sætre

Foto: Hanne Stine Kind / NRK

Det er tre år siden NCE Raufoss kvinnearena ble etablert, og siden da har de hatt fokus på rekruttering og utviklingsmuligheter for kvinner. Det har blitt lagt merke til, og nå deles kunnskapen med andre kvinner.

Denne uka er det kvinnenettverkssamling med gjester fra hele landet.

– Vi har allerede brukt veldig mye av tankegodset og erfaringene fra Raufoss. Vi ser allerede resultater ved at det kommer flere kvinner inn i styrer og styringsgrupper i våre klynger, sier Ingrid Solberg Sætre fra Halden.

Også Tone Røkenes fra Hordaland deltar på samlingen:

– Vi har akkurat begynt på dette arbeidet og håper å dra nytte av en del av erfaringene som er gjort her på Raufoss, sier hun.

Samler kvinner i 140 bedrifter

Ingeniør Emma Østerbø leder kvinnenettverket NCE Raufoss Kvinnearena i industriparken på Raufoss. Nettverket ble etablert i 2008 og samler kvinner på tvers av rundt 140 ulike bedrifter:

– Et kvinnenettverk har vært veldig verdifullt på Raufoss. Vi har inntrykk av å være veldig mange kvinner og kjenner hverandre på tvers av bedriftene, sier hun.

Likestilte mennesker

I tillegg til å løfte fram kvinnene i industribedriftene på Raufoss, er nettverksgruppa der også opptatt av å tilrettelegge for den moderne mannen! Framtidas arbeidstakere vil være mer bevisste på likestilling enn i dag, tror Emma Østerbø:

– Nå er tiden moden for å gå over til majoriteten og satse på tilrettelegging av arbeidslivet for både kvinner og menn. Nå satser vi på framtiden og de arbeidstakerne som skal jobbe for oss i framtiden. Da snakker vi mer om likestilte mennesker som tar familieansvar og er hele mennesker og som har lyst til å ha et balansert forhold mellom familie og arbeidsliv.

Emma Østerbø

Emma Østerbø leder kvinnenettverket på Raufoss.

Foto: Hanne Stine Kind / NRK