Liten interesse for bjørnejakt

I morgen starter lisensjakta på bjørn. Det kan felles 17 bjørner i hele landet. Men Miljødirektoratet tror ikke det blir felt særlig mange.

Brunbjørn

I fjor ble det felt 15 bjørner i Norge. Hittil i år det felt to.

Foto: Per Løchen / Scanpix

– Jeg har ingen tro på at det blir felt på langt nær så mange som 17 bjørner, sier seksjonsleder Terje Bø i Miljødirektoratet.

Det er vanskelig å jakte på bjørn, og i motsetning til i Sverige er interessen liten.

Miljødirektoratet åpner for felling av til sammen 14 bjørner i deler av Hedmark, Midt-Norge, Nordland og Finnmark og Troms. I tillegg har rovviltnemnda i Oppland åpnet for felling av tre bjørner. Lisensperioden varer fra 21. august til 15. oktober.

Færre bjørner

I hele fjor ble det felt 15 bjørner i Norge. Hittil i år er det felt to; den ene i Ringebu (Samdalen i Fåvang østfjell) i midten av juni. Det var det kommunale jaktlaget som skjøt bjørnen. Den andre bjørnen er felt i Sør-Varanger.

I fjor ble det gitt totalt 13 lisenser og fire fellingstillatelser; i år tilsammen 19. Fellingstillatelsene blir gitt på skadefelling. Det gjelder for eksempel på de fire i Oppland.

Terje Bøe, Miljødirektotatet

Seksjonsleder Terje Bø i Miljødirektotatet.

Foto: Miljødirektoratet

De siste åra tyder DNA-materiale på at antall bjørn i Norge går ned. I fjor ble det identifisert 137 bjørner, 151 i 2011 og 166 i 2010. Bjørneskader på sau har gått ned med 45 prosent i perioden 2010-2012, men ifølge Miljødirektoratet har bjørneskader økt noe i år i forhold til samme periode i fjor.

Liten interesse

Når seksjonsleder Terje Bø ikke har tro at det blir felt særlige mange bjørner, bygger det på erfaring fra tidligere lisensjakt.

– Det er ingen stor interesse for å drive bjørnejakt i Norge. Det jaktes ikke noe særlig på bjørn før elgjakta begynner, sier Bø.

I Sverige derimot er bjørnejakta av helt andre dimensjoner. Der er det mye mer bjørn, og det blir ifølge Bø skutt mellom 200 og 300 bjørner hvert år.

– I Sverige er det en unik interesse blant jegerne for å drive bjørnejakt, sier seksjonsleder Terje Bø i Miljødirektoratet.