NRK Meny
Normal

Linda reddet Fakkelmannen

Fakkelmannen som ble hogd ut i Øyer-skogen til OL i 1994, er reddet. Nå er den bare truet av barkbiller og alderdom, men kan klare seg i 20 år til.

Fakkelmannen.

Skogeierne har jo sitt livsgrunnlag å tenke på. I Linda Eides program "Norske attraksjoner" på NRK1 lørdag, kom det fram at Fakkelmannen i skogen var nær ved å forsvinne, rett og slett bli hogd vekk.

Redningsaksjon

Dermed satte hun i gang en redningsaksjon. Nå er den reddet fra hogstmaskinene.

Og nå er det fremste OL-symbolet fra Lillehammer-lekene sikret et fortsatt liv. Ikke bare takket være Linda Eide. Også mye takket være Carl Olav Holen (51) som var en av de som fikk idéen om å hogge ut Fakkelmannen.

Fakkelmannen ble hogd ut i 1993 og skulle stå til etter OL i 1994. Nå har den stått i 19 år. Også i 2010 var det redningaksjon for den berømte figuren. Da ble åtte skogeiere enige om å la den få stå i ett år til.

Linda Eide og fakkelmannen

Linda Eide slo et slag for Fakkelmannen i Øyer i programmet 'Norske attraksjonen' lørdag.

Foto: NRK

Hår på brystet


To år senere var den nå mer hårete Fakkelmannens liv i fare igjen.

– Men nå har alle forstått symbolverdien av hogstfeltet, sier Carl Olav Holen som nå er skogbruksrådgiver i Øyer, Gausdal og Lillehammer.

– Den har fått hårete legger og hår på brystet.

– Ja, de sier det! Det har vokst til litt, men jeg synes Fakkelmannen har holdt seg bra. Jeg trodde ikke den skulle vare så lenge. Omrisset er omtrent det samme som i 1994.

Ikke evig liv

I fjor sommer førte enigheten om symbolverfdien til at ble det inngått en femårig avtale mellom skogeierne, næringslivet og Øyer kommune om å bevare Fakkelmannen som har stor markedsføringsverdi for Hafjell og Øyer.

– Avtalen skal vurderes hvert år, men skjer det ikke noe spesielt, blir den stående i fem år til.

– Hvor lenge tror du Fakkelmannen blir stående?

– Vanskelig å si. Det er avhengig av hvordan skogen rundt klarer seg. Det er jo 100 år gammel eller enda eldre granskog rundt, så barkbiller kan ta den allerede til sommeren, eller kanskje den står i 20 år til. Evig varer den i allefall ikke.